Montdo-Mite

Nazwa naukowa:
Drapieżny roztocz Transeius montdorensis
Rodzaj organizmu:
Drapieżny roztocz
Kategoria produktu:
Biologiczny wróg szkodników
Użyj do:
Użyj do: Wciornastki mączliki
 • Drapieżny roztocz do zwalczania wciornastków i mączlików

 • Może odżywiać się pyłkiem lub inną ofiarą

 • Do stosowania zwłaszcza w uprawach chryzantem

Play
 • Drapieżny roztocz do zwalczania wciornastków i mączlików

 • Może odżywiać się pyłkiem lub inną ofiarą

 • Do stosowania zwłaszcza w uprawach chryzantem

Użyj do

Użyj do

Szkodniki

Młode larwy różnych gatunków wciornastków, jaja i larwy mączlika. Skutecznie zwalcza również wszystkie stadia rozwojowe przędziorków (np. przędziorka owocowca, Panonychus ulmi) i roztoczy Aceria anthocoptes.

Rodzaje upraw

 • Tworzy duże populacje w uprawach chryzantem w połączeniu z produktem Nutari.
 • Nie stosować na uprawach pomidorów.
Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Drapieżne roztocza przebijają ofiary swoimi ssącymi aparatami gębowymi i wysysają ich wnętrzności.

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania 50 000, 250 000 drapieżnych roztoczy.
Wygląd produktu Butelka 1000 ml; wiaderko 6 litrów
Nośnik Otręby i trociny.
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Zastosowanie

 • Przed użyciem należy delikatnie obrócić i wstrząsnąć butelkę.
 • Wcisnąć środek nakrętki, aby otworzyć otwór dozujący.
 • Ostrożnie rozsypać produkt na liściach.
 • Zadbać o to, aby produkt pozostał na liściach co najmniej przez kilka godzin po zastosowaniu.
 • Produkt może być aplikowany przy pomocy urządzenia (Mini)-Air(o)bug.
Play

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Montdo-Mite zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz ilości szkodników. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Aplikację należy rozpocząć z chwilą pojawienia się pierwszych szkodników na uprawach. Prawidłowe dawkowanie wynosi od 25 do 300 osobników na każdy m2 na aplikację. Rozprowadzanie powtórzyć jednokrotnie, dwukrotnie bądź powtarzać do momentu zwalczenia szkodników. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

Transeius montdorensis działa najskuteczniej w temperaturach w przedziale od 20 do 32°C (68-90°F). Skuteczność spada w temperaturach poniżej 15°C/59°F. Transeius montdorensis jest ponadto wrażliwy na wilgotność względną powietrza poniżej 70%.

Zastosowania z innymi produktami

Produkt może być łączony z roztoczami Orius oraz parazytoidami mączlika. Nie należy mieszać preparatu z innymi drapieżnymi roztoczami (Amblyseius swirskii, Neoseiulus cucumeris, Amblyseius andersoni, Amblydromalus limonicus).

Ostrzeżenia

Zastosowanie tego produktu może wywołać uczulenie lub reakcje alergiczne. W związku z tym zalecamy zachowanie niezbędnych środków ostrożności.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

1–2 dni.

Temperatura przechowywania

12-14°C/ 54-57°F.

Warunki przechowywania

Przechowywać w ciemnym miejscu. Zapewnić wentylację, aby uniknąć nagromadzenia CO2.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?