Spidend

Nazwa naukowa:
Feltiella acarisuga
Rodzaj organizmu:
Pryszczarek przędziorkojad
Kategoria produktu:
Biologiczny wróg szkodników
Użyj do:
Użyj do: Przędziorki
  • Do zwalczania przędziorków

  • Najlepiej sprawdza się w miejscach intensywnie zaatakowanych

Play
Play
  • Do zwalczania przędziorków

  • Najlepiej sprawdza się w miejscach intensywnie zaatakowanych

Użyj do

Użyj do

Szkodniki

Wszystkie gatunki przędziorków.

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Po wyjściu z poczwarki dorosłe pryszczarki przędziorkojady czynnie wyszukują kolonie przędziorków i składają jaja w ich pobliżu. Po pojawieniu się larwy odżywiają się przędziorkami.

Efekt wizualny

Przędziorki są zjadane w całości, pozostaje wyłącznie skóra.

Play
Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania 250 poczwarek.
Wygląd produktu Kubek z tworzywa sztucznego o pojemności 550 ml.
Nośnik Podarty papier.
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Stosowanie

  • Przedziurawić pokrywkę i umieścić opakowanie na macie z wełny mineralnej lub bezpośrednio na glebie.
  • Chronić przed zamoczeniem i bezpośrednim nasłonecznieniem.
  • Pozostawić opakowanie na miejscu co najmniej przez dwa tygodnie.
Play

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Spidend zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz liczebności przędziorków. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Aplikację należy rozpocząć z chwilą pojawienia się na uprawach pierwszych przędziorków. Prawidłowe dawkowanie wynosi od 0,25 do 25 sztuk na każdy m2 na aplikację. Aplikację należy powtarzać co najmniej trzykrotnie w odstępach tygodniowych lub do czasu zwalczenia szkodnika. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

Optymalne rezultaty zapewnia stosowanie w wilgotnym środowisku (o wilgotności względnej >80%) oraz w temperaturze od 20 do 27°C (68–81°F).

Zastosowania z innymi produktami

Stosować w połączeniu z preparatem Spidex Vital.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

1–2 dni.

Temperatura przechowywania

12-14°C/54-57°F.

Warunki przechowywania

Bez dostępu światła.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?