Xanthomonas vesicatoria

Bakteryjna plamistość

Informacje ogólne

Xanthomonas vesicatoria to bakteria, która powoduje bakteryjną plamistość liści papryki i pomidora.

Cykl rozwojowy i wygląd bakteryjnej plamistości

Bakteria Xanthomonas vesicatoria może przetrwać na samosiewnych roślinach pomidora w polu i na zajętych chorobą resztkach pouprawowych. Bakterie są również przenoszone przez nasiona. Rozwojowi choroby sprzyjają temperatury w zakresie od 24 do 30°C oraz wysoka wilgotność z powodu deszczu, mgły lub nawadniania górnego. Zakażenie odbywa się przez aparaty szparkowe i rany. Patogeny są rozpraszane w kroplach wody z wiatrem, środkami mechanicznymi, takimi jak obcinanie i dotykanie, oraz poprzez aerozole. Wiele izolatów jest odpornych na pestycydy zawierające miedź.

Zapobieganie bakteryjnej plamistości

  • Używaj czystego materiału rozmnożeniowego i pozbawionych chorób nasion
  • Usuń źródła inokulum, takie jak martwe liście
  • W przypadku upraw pomidora i papryki stosuj płodozmian, aby zapobiegać infekcjom, których źródłem są rośliny samosiewne i resztki pouprawowe
  • Unikaj stosów odpadów w pobliżu szklarni lub pola upraw
  • Dostępne są odporne odmiany papryki, których należy używać

Zapobiegaj chorobom roślin poprzez zapewnienie optymalnych warunków uprawy.