Baza danych skutków ubocznych

Baza danych skutków ubocznych

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni i pośredni wpływ na naturalnych wrogów szkodników. Nasza aplikacja dotycząca skutków ubocznych informuje o szkodliwości różnego rodzaju pestycydów.

Dowiedz się, które pestycydy mają skutki uboczne istotne dla naszych produktów.

lub pobierz aplikację poświęconą skutkom ubocznym:

Długotrwały wpływ na wrogów naturalnych (utrzymywanie się)

Wiele środków zachowuje swoją szkodliwość jeszcze długo po zastosowaniu. W odniesieniu do wrogów naturalnych okres utrzymywania się jest wyrażony jako czas (w tygodniach) szkodliwości dla wrogów naturalnych. Dopiero po upływie tego czasu można skutecznie wprowadzić (lub przywrócić) danego pasożyta lub drapieżnika.

Skutki uboczne dla trzmieli

Wszystkie wyniki dotyczące skutków ubocznych dla trzmieli uzyskano na podstawie badań gatunku Bombus terrestris. W przypadku innych gatunków trzmieli skutki uboczne mogą być inne. Dla trzmieli zdefiniowano cztery kategorie używane do wskazania odpowiedniej metody pracy w przypadku stosowania pestycydów. Przed zakryciem i usunięciem ula z trzmielami pamiętaj o użyciu jego funkcji Beehome.

Długotrwały wpływ na trzmiele (utrzymywanie się)

Długotrwały wpływ danego środka na trzmiele jest wyrażony jako liczba dni, kiedy nie można trzymać trzmieli w szklarni. Dopiero po upływie podanego czasu pozostałości środka chemicznego ulegną rozkładowi w dostatecznym stopniu i nie będą już mieć negatywnego wpływu na trzmiele. Brak danych oznacza, że okres utrzymywania się nie jest znany.

Źródła informacji

Informacje zawarte w tej bazie danych pochodzą z różnorodnych źródeł:

z wyników prób przeprowadzonych przez firmę Koppert B.V.;
-
z terenowych doświadczeń pracowników firmy Koppert na całym świecie
(dotyczy przede wszystkim informacji o utrzymywaniu się);
-
z wyników badań prowadzonych przez grupę roboczą IOBC „Pesticides and beneficial organisms” (Pestycydy a organizmy pożyteczne);
-
z raportów krajowych i międzynarodowych instytutów badawczych;
-
z innych źródeł, na przykład z witryn internetowych organizacji IOBC i IPM Impact;
-
od producentów pestycydów.