Thripor-L

Nazwa naukowa:
Orius laevigatus
Rodzaj organizmu:
Drapieżne pluskwiaki
Kategoria produktu:
Biologiczny wróg szkodników
Użyj do:
Użyj do: Wciornastki
  • Do zwalczania wciornastków

  • Żywi się larwami i osobnikami dorosłymi

Play
Play
  • Do zwalczania wciornastków

  • Żywi się larwami i osobnikami dorosłymi

Użyj do

Użyj do

Szkodniki

Różne gatunki wciornastków.

Rodzaje upraw

Nie stosować na uprawach pomidorów.

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Osobniki dorosłe i nimfy przekłuwają swoim ssącym aparatem gębowym skórę wciornastków (larw i dorosłych osobników) i wysysają zawartość.

Efekt wizualny

Orius laevigatus wysysa wnętrzności swojej ofiary, pozostawiając jedynie pustą skórę.

Play
Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania 500; 2000 osobników dorosłych i nimf.
Wygląd produktu Butelka 100 ml.
Nośnik Wermikulit i łuska gryczana.
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Zastosowanie

  • Przed użyciem delikatnie wstrząsnąć butelką.
  • Rozsypać preparat na czystych matach z wełny mineralnej, na liście lub do pudełek dozujących (Dibox).
  • Aplikować w grupach liczących co najmniej 50 owadów, aby wspomóc rozwój populacji i kojarzenie.
  • Produkt musi pozostać w miejscu wyłożenia nieruszany przez kilka godzin po zastosowaniu.
Play

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Thripor-L zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz liczebności wciornastków. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Aplikację należy rozpocząć z chwilą pojawienia się na uprawach wciornastków. Prawidłowe dawkowanie wynosi od 0,5 do 10 sztuk na m2 na każde aplikację. Aplikację należy powtórzyć jednokrotnie lub dwukrotnie. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

Optymalne dla produktu Thripor-L są temperatury powyżej 20°C (68°F) — w niższych temperaturach rozwój owadów Orius laevigatus jest znacznie wolniejszy. Skuteczność w temperaturach powyżej 30°C/86°F jest ograniczona.

Zastosowania z innymi produktami

Produkt należy stosować w połączeniu z innymi drapieżnymi roztoczami.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

1–2 dni.

Temperatura przechowywania

10-15°C/ 50-59°F.

Warunki przechowywania

Bez dostępu światła, butelka powinna być ułożona w pozycji leżącej.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?