Natupol Trio

Nazwa naukowa:
Bombus terrestris
Rodzaj organizmu:
Trzmiel zwyczajny
Kategoria produktu:
Zapylanie
 • Do upraw zewnętrznych o wczesnym okresie kwitnienia

 • Wyposażony w drzwiczki Beehome

 • Odporny na warunki atmosferyczne

Play
 • Do upraw zewnętrznych o wczesnym okresie kwitnienia

 • Wyposażony w drzwiczki Beehome

 • Odporny na warunki atmosferyczne

Użyj do

Użyj do

Ule do zapylania Natupol Trio zawierające trzy kolonie trzmieli opracowano z myślą o uprawach polowych kwitnących wiosną.

Rodzaje upraw

Owoce pestkowe, owoce ziarnkowe, truskawki, jagody.

Play
Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Po ustawieniu ula trzmiele robotnice zaczynają zapylać kwiaty, jednocześnie zbierając pyłek do karmienia czerwi. W ciągu kilku tygodni po ustawieniu ula pojawiają się nowe robotnice, zwiększając zarówno wielkość kolonii, jak i wydajność zapylania. Po kilku tygodniach kolonia osiąga swoją maksymalną wielkość, co prowadzi do zmniejszenia liczebności i aktywności w zakresie zapylania. Tempo rozwoju kolonii zależy od warunków środowiskowych oraz ilości i jakości pyłku.

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wygląd produktu

Jeden ul zawierający trzy oddzielne duże kolonie trzmieli, w tym królową-matkę, robotnice, czerwie i wodę z cukrem.

Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Zastosowanie

 • Ule Natupol Trio można ustawiać w przedziale od 4 do 7 dni przed rozpoczęciem kwitnienia.
 • Ule Natupol Trio należy rozmieścić równomiernie na całym polu. Najlepiej ustawić je na poziomej platformie tuż nad ziemią.
 • Po zmianie pozycji ula należy odczekać co najmniej pół godziny przed otwarciem otworów wylotowych, aby trzmiele miały czas się uspokoić.
 • Chronić ule przed bezpośrednim nasłonecznieniem i deszczem. Ul warto też obciążyć np. kamieniem, aby uniknąć przewrócenia go przez wiatr.
 • W ciepłe dni należy otwierać otwory wentylacyjne na górze ula.
 • Białe przesuwane drzwiczki każdego z uli należy wyciągnąć do góry, aż pojawią się dwa otwory (wejściowy i wyjściowy). Nie należy zdejmować małych, szarych drzwiczek znajdujących się pod pokrywą.
 • Wydajność i czas trwania zapylania są uzależnione od warunków środowiskowych i różne dla poszczególnych upraw. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

Kolonie Natupol Trio zapewniają najlepsze rezultaty w temperaturze otoczenia w zakresie od 12 do 30°C. W dni, w których temperatura przekracza 25°C, należy chronić ule przed słońcem.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

Aby uzyskać najlepsze wyniki zapylania, należy rozpocząć używanie ula już w dniu dostawy. W razie potrzeby ule mogą być przechowywane maksymalnie 1 dzień.

Temperatura przechowywania

15–25°C.

Warunki przechowywania

Ule należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, poza zasięgiem bezpośredniego światła słonecznego.

Zasady higieny

Ule należy usunąć po kwitnieniu roślin, nie później niż 12 tygodni po ich ustawieniu.

Utylizacja

W celu unieszkodliwienia pozostałych żywych trzmieli ule należy zamknąć szczelnie w plastikowych workach na około 2 tygodnie. Po unieszkodliwieniu wszystkich trzmieli ule należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Do pobrania

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?