Vidi Fortum

Substancja czynna:
Seaweed extract with betaine
Popularna nazwa:
Naturalny biostymulator zawierający różne gatunki wodorostów, ekstrakty roślinne oraz kwasy fulwowe i huminowe.
Kategoria produktu:
Biostimulant

Użyj do

Użyj do

Naturalny biostymulator zawierający kilka gatunków wodorostów (w tym Ascophyllum nodosum i Fucus vesiculosus), ekstrakty roślinne oraz kwasy fulwowe i huminowe. Produkt Vidi Fortum ma skład zbliżony do substancji wydzielanych przez korzenie, a jego stosowanie pozwala znacząco poprawić kondycję i wydajność upraw za sprawą pobudzenia aktywności i skuteczności mikroorganizmów glebowych. Preparat opracowano specjalnie w celu wytworzenia i utrzymywania korzystnej ryzosfery, co bezpośrednio przekłada się na usprawnienie wzrostu korzeni, przyswajania składników odżywczych i przyrostów części nadziemnej roślin dzięki wyższemu poziomowi chlorofilu.

Kiedy używać produktu Vidi Fortum?

  • Usprawnienie podziału komórek oraz syntezy białek, węglowodanów i chlorofilu.
  • Wspomaganie rozwoju i rozgałęziania korzeni.
  • Lepsze przyswajanie substancji odżywczych dzięki optymalizacji wydzielania korzeniowego i rozwoju drobnoustrojów.
  • Zwiększenie biomasy drobnoustrojów glebowych i korzystne ich zróżnicowanie.
  • Kierowanie rozwojem roślin.

Zasada działania

Zasada działania

Jak działa produkt Vidi Fortum?

W okresach zwiększonego zapotrzebowania na związki przyswajane lub w warunkach stresu korzenie mogą być narażone na deficyt substancji wydzielanych. Problem ten dotyczy wszystkich podłoży i wszystkich gatunków roślin uprawianych w glebie. Wystąpienie takiego deficytu prowadzi do zaburzeń fizjologicznych i żywieniowych oraz zwiększa podatność na wszelkiego rodzaju czynniki stresowe i patogeny. Produkt Vidi Fortum dostarcza mikroorganizmom glebowym niezbędne składniki odżywcze, przez co optymalizuje obecność i aktywność biomasy mikroorganizmów wokół korzeni roślin. Większa sprawność środowiska korzeniowego przekłada się na znacznie lepsze przyswajanie niezbędnych pierwiastków, a tym samym wspomaganie rozwoju i odporności roślin.

Coraz ściślejszy związek między rośliną a podłożem przynosi dalsze korzyści w postaci intensywniejszego podziału komórek, zwiększenia ilości substancji zapobiegających chorobom oraz sprawniejszej syntezy białek, węglowodanów i chlorofilu.

Jest to związek organiczny stosowany specjalnie w celu wspomagania procesów mikrobiologicznych wokół korzeni. Pozwala to zwiększać sprawność korzeni, a tym samym dostarczać roślinie substancje odżywcze i przeciwdziałające chorobom.

Wyniki

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Składniki

Wygląd Przejrzysty, brązowawy płyn o lekkim, charakterystycznym zapachu
pH 3,0–4,0
Sucha masa 1–2%
Materia organiczna w suchej masie 55–65%
Zawartość składników odżywczych (na litr)
Łącznie N    < 0,1%   Fe  < 10,0 ppm    B   < 5,0 ppm  
P2O5 < 0,1% Mn < 5,0 ppm Mo  < 0,2 ppm    
K2O < 0,1% Zn < 10,0 ppm Si < 10,0 ppm        

Wszystkie składniki spełniają wymagania rozporządzeń UE nr 834/2007 i 889/2008 dotyczących rolnictwa organicznego. Produkt uzyskał certyfikat EKO wydany przez Control Union Certifications pod numerem CU 803627. Produkt nie jest nawozem ani pestycydem i nie podlega wymogom prawnym dotyczącym rejestracji.
Produkt jest nietoksyczny i całkowicie bezpieczny w użyciu. Do ekstraktu nie są dodawane żadne mikroorganizmy, a w procesie produkcji nie są używane żadne produkty pochodzenia zwierzęcego ani sztuczne hormony. W procesie ekstrakcji nie używa się żadnych syntetycznych ani szkodliwych środków chemicznych. Ekstrahentem jest wyłącznie woda, bez stosowania alkoholu ani rozpuszczalników chemicznych. Dzięki temu produkt jest bogaty we wszystkie substancje naturalne występujące w wodorostach, w tym naturalne hormony roślinne, betainy, alginiany, aminokwasy, węglowodany i witaminy. Składniki te mają kluczowe znaczenie dla sprawnego rozwoju upraw, lecz nie występują w tradycyjnych nawozach.

Wszystkie składniki spełniają wymagania rozporządzeń UE nr 834/2007 i 889/2008 dotyczących rolnictwa organicznego. Produkt uzyskał certyfikat EKO wydany przez Control Union Certifications pod numerem CU 803627. Produkt nie jest nawozem ani pestycydem i nie podlega wymogom prawnym dotyczącym rejestracji.
Podane powyżej informacje dotyczą zalecanych warunków standardowych. Zalecenia dostosowane do indywidualnych potrzeb wymagają szczegółowych informacji na temat czynników lokalnych, takich jak rodzaj upraw, warunki klimatyczne i pożądane efekty. Dalsze informacje można uzyskać od specjalisty firmy Koppert lub oficjalnego dystrybutora produktów Koppert.

Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Play

Metody stosowania

Dozowanie

Wybierz gatunek, aby ustalić dozowanie.

Borówki i jeżyny

Dozowanie dolistne ml/100 l 300–500
Stosowanie dokorzeniowe l/ha 2–4
Informacje dotyczące stosowania Okresy intensywnego wzrostu oraz rozwijania się pędów i pąków
Co 10–14 dni

Ogórek

Dozowanie dolistne ml/100 l 200–400
Stosowanie dokorzeniowe l/ha 2–4
Informacje dotyczące stosowania Co 7–14 dni w celu poprawy kondycji korzeni i przyspieszenia rozwoju roślin

Przyjmowanie się upraw

Dozowanie dolistne ml/100 l 200–300
Stosowanie dokorzeniowe l/ha 2–3
Informacje dotyczące stosowania 1–2 tygodnie po pikowaniu lub sadzeniu w celu zwiększenia biomasy korzeni i stymulowania naturalnego wydzielania korzeniowego
Powtórzyć po 7 dniach

Warzywa liściaste

Dozowanie dolistne ml/100 l 200–400
Stosowanie dokorzeniowe l/ha 2–4
Informacje dotyczące stosowania Co 5–7 dni w celu zwiększania biomasy upraw

Rośliny ozdobne

Dozowanie dolistne ml/100 l 200–400
Stosowanie dokorzeniowe l/ha 2–4
Informacje dotyczące stosowania Co 10–14 dni w celu poprawy kondycji korzeni i przyspieszenia rozwoju roślin

Sadzenie truskawek

Dozowanie dolistne ml/100 l -
Stosowanie dokorzeniowe l/ha -
Informacje dotyczące stosowania Zanurzyć w roztworze 1–2% na 15 minut

Produkcja truskawek

Dozowanie dolistne ml/100 l 200–400
Stosowanie dokorzeniowe l/ha 3–5
Informacje dotyczące stosowania Od początku rozwoju roślin do rozpoczęcia zbiorów
Co 10–14 dni

Pomidor i papryka

Dozowanie dolistne ml/100 l 200–400
Stosowanie dokorzeniowe l/ha 2–4
Informacje dotyczące stosowania Co 7–14 dni w celu poprawy kondycji korzeni i przyspieszenia rozwoju roślin

Sadzenie drzew owocowych

Dozowanie dolistne ml/100 l -
Stosowanie dokorzeniowe l/ha 4–5
Informacje dotyczące stosowania Bezpośrednio podczas sadzenia. Można też zanurzyć odsłonięty korzeń w roztworze 1–2% na 15 minut

Owoce twarde

Dozowanie dolistne ml/100 l 400–500
Stosowanie dokorzeniowe l/ha -
Informacje dotyczące stosowania Od początku rozwoju roślin do rozpoczęcia zbiorów
Co 14–21 dni

Warzywa

Dozowanie dolistne ml/100 l 200–400
Stosowanie dokorzeniowe l/ha 2–4
Informacje dotyczące stosowania Co 7–21 dni w celu zwiększania biomasy upraw i poprawiania kondycji korzeni

Zgodność

Roztwór roboczy jest zgodny z większością rozpuszczalnych nawozów i pestycydów. Dobrą i zalecaną praktyką jest jednak przetestowanie każdej nowej mieszanki pod kątem nieoczekiwanych reakcji. Przed użyciem mieszanki na większą skalę zawsze warto ją też wypróbować na niewielkiej liczbie roślin.

Skutki uboczne

Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych

Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Przechowywanie i zasady postępowania

Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Przechowywanie

  • Data przydatności: data ważności produktu jest podana na opakowaniu
  • Temperatura przechowywania: 8–20°C
  • Ograniczona trwałość po otwarciu
  • Przechowywać w chłodnym i zacienionym miejscu
  • Unikać bezpośredniego nasłonecznienia

Bezpieczeństwo

Według naszej wiedzy produkt jest całkowicie bezpieczny w użyciu. Jednakże jest to skoncentrowany ekstrakt o odczynie pH równym 4, dlatego należy unikać jego niepotrzebnego kontaktu ze skórą, oczami i innymi częściami ciała. Podczas rozpylania lub przenoszenia produktu należy stosować środki bezpieczeństwa w postaci odpowiedniej odzieży i sprzętu. Produktu nie należy pić ani połykać, ponieważ nie jest on przeznaczony do spożycia przez ludzi. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Utylizacja

W miarę możliwości opakowanie należy poddać recyklingowi poprzez kompostowanie, a nie wyrzucać. Jeśli nie ma możliwości recyklingu, należy zutylizować produkt zgodnie z lokalnymi przepisami gospodarowania odpadami. Szczegółowe informacje można uzyskać od odpowiednich władz lokalnych.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi wymaganiami rejestracyjnymi. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z ekspertem

Skontaktuj się z naszym ekspertami.
Nasze produkty i rozwiązania tworzymy specjalnie dla profesjonalnych producentów.

Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.
Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.