Picusan

Typ:
Insect trap
Popularna nazwa:
Pułapka do wabienia ryjkowca palmowego
Kategoria produktu:
Monitoring

Użyj do

Użyj do

Obecne praktyki monitorowania ryjkowca palmowego opierają się głównie na stosowaniu pułapek feromonowych z przynętą, które obejmują standardową pułapkę kubełkową z feromonową substancją wabiącą i wodą oraz atrakcyjną przynętą, taką jak daktyle. Oprócz monitorowania, pułapki te mogą być opcjonalnie stosowane w tworzeniu pasów ochronnych, które polegają na tworzeniu barier wzdłuż obwodu pola, aby zapobiegać przedostawaniu się szkodnika na pole.

Tego typu pułapki wymagają cotygodniowego serwisowania, aby zachować ich skuteczność, co wiąże się z częstą obsługą.

Koppert oferuje łatwe i skuteczne połączenie pułapki/substancji wabiącej w postaci pułapki Picusan i przynęty wabiącej ryjkowca palmowego. Połączenie to przyciąga dorosłe samce i samice ryjkowca palmowego, zapewniając skuteczne narzędzie, które po zainstalowaniu działa 24 godziny na dobę.

Kiedy używać produktu Picusan?

Pułapki Picusan należy stosować w połączeniu z charakterystycznymi dla danego gatunku feromonami i kairomonami, aby monitorować i łapać ryjkowca palmowego.

Zasada działania

Zasada działania

Jak działa produkt Picusan?

Opatentowane pułapki Picusan zostały zaprojektowane do łapania ryjkowca palmowego. Z powodzeniem łapią one dorosłe samce i samice. Są także łatwe w użyciu. Ich kolor i kształt sprawiają, że są bardziej skuteczne niż standardowe pułapki kubełkowe i mogą być stosowane bez wody i przynęt pokarmowych. Nie wymagają także zakopywania.

Po zwabieniu za pomocą feromonu i towarzyszącej mu przynęty kairomonowej, pułapki zabijają ryjkowca palmowego. Przyciągają i wabią do siebie dorosłe samce i samice. Szkodniki wspinają się na pułapkę i zostają uwięzione w wewnętrznym stożku. Skutecznie zmniejsza to potencjał reprodukcyjny populacji.

Przynęta Pherosan Rhynchophorus ferrugineus to wolno uwalniający się dozownik feromonów stosowany jako przynęta w pułapkach Picusan, skuteczny nawet w wysokich temperaturach. Dozownik pozwala na stopniowe uwalnianie, gwarantując długotrwały efekt (do 100 dni, w zależności od temperatury i wilgotności).

Pherosan Rhynchophorus ferrugineus to dozownik kairomonów, który zawiera 50 g octanu etylu, stosowany w pułapkach Picusan jako synergetyk wzmacniający działanie feromonu. Jego żywotność na polu sięga 100 dni (w zależności od temperatury i wilgotności).

Przynęta Pherosan dostępna jest w plastikowej fiolce z aluminiowym kapslem i pakowana jest po 2 przynęty na saszetkę. Przynęta kairomonowa dostępna jest w zamkniętej plastikowej fiolce i pakowana jest po 2 przynęty na saszetkę. Zarówno przynęty feromonowe, jak i kairomonowe ważne są przez 2 lata (w przypadku przechowywania w zamrażarce w temperaturze -18°C) lub 1 rok (w przypadku przechowywania w lodówce w temperaturze od 4 do 6°C).

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Pułapki Picusan pakowane są po 10 zestawów w pudełku

Do zamówienia osobno: PHEROSAN – feromony i kairomony charakterystyczne dla ryjkowca palmowego

Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Picusan – stosowanie

Pułapki Picusan zostały opracowane z myślą o ochronie palm daktylowych i palm ozdobnych. Umieszczane są na ziemi, co najmniej 5 metrów od drzew. Umieść pojemnik z feromonami w górnym koszyku pułapki bez otwierania metalowej plomby. W przypadku dozownika kairomonów, zdejmij zakrętkę bez uszkodzenia plastikowej membrany i umieść ją w białym wiaderku pułapki.

Dozowanie

Monitoring: Zainstaluj 6 pułapek na hektar (2 na środku pola co 25 metrów i 4 na granicach pola co 100 metrów).

Pas ochronny: Zainstaluj 12 pułapek na hektar wzdłuż obwodu pola, zachowując odległość 25 metrów między 2 pułapkami.

Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Przechowywanie i zasady postępowania

Firma Koppert B.V. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi wymaganiami rejestracyjnymi. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.