Picusan

Typ:
Pułapka na owady
Kategoria produktu:
Monitorowanie
 • Do wykrywania obecności i wychwytywania ryjkowca palmowego

 • Skuteczna, opatentowana konstrukcja

 • Nie wymaga stosowania wody ani przynęt z pokarmem

 • Do wykrywania obecności i wychwytywania ryjkowca palmowego

 • Skuteczna, opatentowana konstrukcja

 • Nie wymaga stosowania wody ani przynęt z pokarmem

Użyj do

Użyj do

Pułapek Picusan należy używać do wychwytywania i monitorowania występowania ryjkowca palmowego w połączeniu z feromonami bądź atraktantami odpowiednimi dla gatunku.

Szkodniki

Ryjkowiec palmowy (Rhynchophorus ferrugineus).

Rodzaje upraw

Palmy daktylowe i palmy ozdobne.

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Pułapkę Picusan należy stosować w połączeniu z feromonem i/lub atraktantem dostosowanym do wybranego gatunku szkodnika. Z dozowników uwalnia się odpowiedni dla gatunku feromon płciowy lub atraktant, który wabi do pułapki samce i samice ryjkowca palmowego. Po wejściu do pułapki owady nie mogą uciec, co umożliwia ich wykrycie, policzenie i zidentyfikowanie. Skutecznie zmniejsza to potencjał reprodukcyjny populacji.

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wygląd produktu

Opakowanie z dziesięcioma zestawami.

Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Przygotowanie

 • W przypadku stosowania feromonów: Umieścić dozownik feromonów w górnym koszu pułapki.
 • W przypadku stosowania atraktantu: Umieścić atraktant w białym pojemniku pułapki.
 • Feromony i atraktanty mogą być stosowane jednocześnie.

Stosowanie

 • Pułapki Picusan należy umieścić na ziemi, co najmniej 5 metrów od drzew palmowych.
 • Feromony oraz atraktanty należy wymieniać przynajmniej raz na trzy miesiące.

Dawkowanie

 • Monitoring: 6 pułapek na hektar (2 na środku pola co 25 metrów i 4 na granicach pola co 100 metrów).
 • Pas ochronny: 12–16 pułapek na hektar wzdłuż obwodu pola, zachowując odległość 25 metrów między pułapkami.

Zastosowania z innymi produktami

Stosować w połączeniu z feromonem lub atraktantem Pherosan Rhynchophorus ferrugineus.

Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Warunki przechowywania

Przechowywać z dala od światła słonecznego.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.