Mini-Airbug

Typ:
Dmuchawa ręczna
Kategoria produktu:
Aplikacja
 • Jednolite rozprzestrzenianie naturalnych wrogów szkodników

 • Wyższa skuteczność niż w przypadku ręcznego rozkładania

 • Brak wpływu na jakość zwalczania szkodników

Play
Play
 • Jednolite rozprzestrzenianie naturalnych wrogów szkodników

 • Wyższa skuteczność niż w przypadku ręcznego rozkładania

 • Brak wpływu na jakość zwalczania szkodników

Użyj do

Użyj do

Urządzenie Mini-Airbug służy do rozprowadzania naturalnych wrogów szkodników w uprawach. Dmuchawy Mini-Airbug można używać do rozprowadzania zarówno na całym polu, jak i tylko w wybranych miejscach. Nadaje się również do rozprowadzania pożywki Artefeed i Entofood.

Play
Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Innowacyjne połączenie specjalnego wentylatora Mini-Airbug oraz obrotowego pojemnika dozującego zapewnia równomierne aplikację materiału nośnego i naturalnych wrogów szkodników. Strumień powietrza wytwarzany przez wentylator zapewnia równomierne rozproszenie materiału w promieniu co najmniej 2 metrów od urządzenia Mini-Airbug.

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Elementy produktu

W skład urządzenia Mini-Airbug wchodzą następujące elementy:

 • Dmuchawa, 2 akumulatory (6V) z ładowarką
 • Torba na akumulator mocowana na pasie
 • Regulowany pojemnik dozujący i pojemnik do mieszania
 • Urządzenie Mini-Airbug może być także stosowane na wózkach – w takiej sytuacji jest dostarczane z przetwornicą

Pojemność zbiornika dozującego

1,5 litra

Zasięg

2–3 metry (w zależności od produktu/materiału nośnego)

Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Stosowanie

 • Dostosować wielkość otworów w pojemniku do wymaganej dawki na podstawie informacji podanych w tabeli na spodzie pojemnika.
 • Napełnić pojemnik dozujący materiałem, który ma zostać rozprowadzony, a następnie zamknąć pokrywę.
 • Umieścić w pełni naładowany akumulator w torbie.
 • Wyregulować pas wokół talii.
 • Podłączyć kabel do akumulatora.
 • Przymocować pojemnik dozujący na głowicy obrotowej dmuchawy.
 • Uruchomić urządzenie Mini-Airbug, naciskając oba przyciski.
 • Poruszać się ze stałą prędkością.
 • Utrzymywać dmuchawę pod odpowiednim kątem, aby zapewnić dobre pokrycie upraw.
Play
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Warunki przechowywania

Urządzenie Airbug wraz z akcesoriami należy przechowywać w miejscu suchym i wolnym od kurzu. Urządzenie Airbug można przechowywać w walizce, w której jest dostarczane. Gdy akumulatory nie są używane, należy je przechowywać w ładowarkach.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?