Nasza firma

Nasza historia

Aby świat stał się bardziej ekologiczny i zrównoważony, potrzebujemy nowych sposobów uprawy – zdrowszych i bezpieczniejszych niż dotychczas. Jesteśmy przekonani, że odpowiedzi na te wyzwania w dziedzinie rolnictwa i ogrodnictwa należy szukać w samej naturze. Dlatego też nawiązujemy partnerstwo z naturą i tym samym pomagamy planecie odzyskać równowagę. Używanie naturalnych wrogów szkodników w celu ich zwalczania, trzmieli do naturalnego zapylania, mikroorganizmów oraz biostymulatorów do wspomagania i wzmacniania uprawianych roślin. Dbanie o zdrowie roślin zarówno nad, jak i pod powierzchnią ziemi. 

Firmę założył w 1967 r. Jan Koppert, holenderski rolnik, który kierował się jasną wizją – świat potrzebował alternatywy dla pestycydów chemicznych. Jako pierwszy znalazł on naturalny sposób na zwalczanie szkodników występujących w uprawach. Rozpoczęcie szeroko zakrojonej transformacji w kierunku zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa.

Od ponad 50 lat wprowadzamy w rolnictwie innowacje, a te starania przynoszą efekty. Dostarczamy rolnikom i i ogrodnikomna całym świecie produkty a także dzielimy się z nimi wiedzą, dzięki czemu są w stanie przywrócić naturalną równowagę w swoich uprawach. Poprawa zdrowia, odporności i wydajności upraw.

Wspólnie spełniamy najwyższe wymogi w zakresie bezpieczeństwa żywności, dążąc do osiągnięcia ostatecznego celu: sprawienia, by rolnictwo i ogrodnictwo stało się w 100% zrównoważone i ekologiczne.

To jasno określony cel, którego jednak nie możemy osiągnąć samodzielnie. Dlatego też współpracujemy z rolnikami i ogrodnikami, partnerami, uniwersytetami, stacjami badawczymi i organami rządowymi na całym świecie. Wspólnie przyczyniamy się do poprawy zdrowia ludzkiego i kondycji całej planety. Kontynuujmy więc działania na rzecz partnerstwa z naturą.

Nasza wizja

Świat potrzebuje rolnictwa i ogrodnictwa, które będzie w 100% zrównoważone i ekologiczne. Przyczyniamy się do osiągnięcia tego celu, rozwijając i wspierając zrównoważone praktyki uprawne w partnerstwie z naturą.

W partnerstwie z naturą. Big impact starts small | Koppert Polska

Play

Nasza misja

Koppert przyczynia się do poprawy zdrowia ludzkiego i kondycji całej planety. W partnerstwie z naturą sprawiamy, że rolnictwo i ogrodnictwo staje się zdrowsze, bezpieczniejsze i bardziej wydajne. Oferujemy zintegrowany system specjalistycznej wiedzy oraz naturalne, bezpieczne rozwiązania poprawiające zdrowie, odporność i produkcję roślin uprawnych. 

Nasze wartości

Zasady, którymi kierujemy się w działaniu, aby zrealizować misję, urzeczywistnić wizję i osiągnąć wyznaczony cel. Nasze kluczowe wartości jasno określają, co jest dla nas ważne, i wyznaczają kierunek wszystkich działań. Stanowią podstawę kultury naszego przedsiębiorstwa.

Nawiązujemy partnerstwo z naturą
To zarówno podsumowanie misji przedsiębiorstwa, jak i nasza wartość. Jesteśmy przekonani, że wszystkie działania muszą być prowadzone w sposób, który wymaga jednakowego wkładu ludzi i środowiska i w równej mierze przynosi im korzyści.

Stale się doskonalimy
Aby zrealizować swoje ambicje, stale szukamy lepszych rozwiązań, doskonalimy swoje procesy, produkty, know-how oraz usługi.

Jesteśmy rodziną
Dbamy o siebie nawzajem, okazujemy sobie szacunek i cenimy się wzajemnie. „Rodzinę” Koppert łączą wartości i silna wiara w rozwiązania oparte na biologii oraz w zrównoważone praktyki uprawne. Staramy się utrzymywać długoterminowe relacje, w których zaufanie odgrywa istotną rolę.

Pracujemy na rzecz rolników i ogrodników
Tworzymy rozwiązania pozostające w zgodzie z naturą i doradzamy w ich zakresie. Wraz z rolnikami i ogrodnikami przyczyniamy się do zwiększenia dostępności bezpiecznej żywności wysokiej jakości w przystępnych cenach. Nawiązujemy długoterminowe relacje z rolnikami i ogrodnikami

Tworzymy globalne sieci
Współpraca jest wpisana w nasze DNA. Za pośrednictwem globalnej sieci dzielimy się swoją wizją i inspirujemy innych do opracowywania lub wspierania nowych rozwiązań, praktyk (uprawnych) i podejść.

Nasza historia

W 1967 r. plantator ogórków Jan Koppert szukał nowego rozwiązania pozwalającego na zwalczania szkodników i chorób, ponieważ pestycydy, z których korzystał, utraciły swoją skuteczność. Był pierwszą osobą, która znalazła i wprowadziła naturalne rozwiązanie – Phytoseiulus persimilis, czyli naturalnego wroga prędziorków, aby zwalczać te szkodniki.  

Wyniki okazały się tak imponujące, że Jan Koppert postanowił rozpocząć masową produkcję nowego rozwiązania zarówno na potrzeby własnego przedsiębiorstwa, jak i dla innych producentów. 

Tak powstał Koppert. To jego synowie Peter i Paul Koppertowie oraz bratanek Henri Oosthoek przekształcili małą, pionierską firmę w lidera światowego rynku, jakim jesteśmy dzisiaj. Rozszerzanie gamy pożytecznych owadów, wprowadzenie naturalnych zapylaczy oraz badanie i opracowywanie produktów mikrobiologicznych i biostymulatorów, przy jednoczesnym sprawianiu, by nasze rozwiązania były dostępne dla rolników i plantatorów na całym świecie. Zapewnienie zrównoważonej alternatywy dla pestycydów chemicznych i rozpoczęcie szeroko zakrojonej transformacji w kierunku zrównoważonego rolnictwa, aby zagwarantować zdrową przyszłość ludziom i planecie.  

Od ponad 50 lat stale badamy, tworzymy i wprowadzamy naturalne rozwiązania, które kryją się w naturze. Dziś kolejne pokolenie prowadzi nasze rodzinne przedsiębiorstwo w przyszłość. Dzięki temu, że posiadamy 30 oddziałów na całym świecie, nasze rozwiązania są obecnie z powodzeniem stosowane w ponad 100 krajach. 

Nasze rozwiązania

Oferujemy zintegrowany system naturalnych rozwiązań, które pozwalają uprawiać zdrowsze i bezpieczniejsze rośliny, umożliwiając rolnikom poprawę ich jakości oraz wydajności. Stale wprowadzając innowacje oraz dzieląc się opartą na doświadczeniu wiedzą i służąc poradą, wspieramy rolników w ponad 100 krajach, aby z powodzeniem stosowali zrównoważone metody upraw. Wyróżnia nas nasze holistyczne podejście. Dbanie o zdrowie roślin zarówno nad, jak i pod powierzchnią ziemi. Wszystkie nasze rozwiązania mają jeden cel: sprawienia, by rolnictwo stało się w 100% zrównoważone i ekologiczne. 

Misja Koppert

Play