Pestalotiopsis longisetula

Plamistość liści truskawki

Informacje ogólne

Nowe choroby truskawek przypisano działaniu gatunku Pestalotiopsis clavispora w przypadku zgnilizny korzeni i koron (truskawek), której objawy po raz pierwszy zaobserwowano w Holandii, lub gatunku Pestalotiopsis longisetula w przypadku plamistości liści, takich jak plamistość liści truskawki i zgnilizna owoców (choroby występujące głównie w Brazylii). Rodzaj ten jest dość złożony, więc taksonomia może się zmienić. Gatunek Pestalotiopsis clavispora nosi również nazwę Neopestalotiopsis clavispora.

Cykl życia i wygląd plamistości liści truskawki

Niewiele wiadomo na temat cyklu rozwojowego. Grzyb wytwarza askospory i konidia, ale ich rola w epidemii nie została jeszcze ustalona.

Zapobieganie plamistości liści truskawki

 • Chroń rośliny przed stresem:
  • Zastosuj odpowiednie środki na właściwym etapie, aby zabezpieczyć rośliny przed stresem i zmniejszyć ich podatność
 • Unikaj ekstremalnych temperatur i poziomów wody w strefie korzeni Unikaj nawadniania odgórnego, ponieważ może wspomagać rozwój choroby
  • Zapewnij zrównoważone odżywianie
 • Chroń rośliny przed uszkodzeniami powodowanymi przez owady lub powstałymi podczas obchodzenia się z roślinami
 • Podejmij odpowiednie czynności higieniczne:
  • Wyrzucaj wszystkie zainfekowane rośliny do zamkniętych plastikowych worków
  • Oczyść tace, narzędzia, rynny itp. pomiędzy kolejnymi uprawami
  • Zdezynfekuj wodę używaną do nawadniania

Zapobiegaj chorobom roślin poprzez zapewnienie optymalnych warunków uprawy.