Swirski Ulti-Mite

Nazwa naukowa:
Amblyseius swirskii
Rodzaj organizmu:
Drapieżny roztocz
Kategoria produktu:
Biologiczny wróg szkodników
Użyj do:
Użyj do: Wciornastki mączliki
  • Do zwalczania wciornastków i mączlików

  • Może odżywiać się pyłkiem lub inną ofiarą

  • Do stosowania w warunkach bardzo wysokiej lub bardzo niskiej wilgotności względnej

Play
Play
  • Do zwalczania wciornastków i mączlików

  • Może odżywiać się pyłkiem lub inną ofiarą

  • Do stosowania w warunkach bardzo wysokiej lub bardzo niskiej wilgotności względnej

Użyj do

Użyj do

Szkodniki

Młode larwy różnych gatunków wciornastków, jaja i larwy mączlika.

Rodzaje upraw

Nie stosować na uprawach pomidorów.

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Drapieżne roztocza namnażają się w saszetce, a po jej opuszczeniu rozprzestrzeniają się w uprawach przez okres kilku tygodni. Przebijają one ofiary swoimi ssącymi aparatami gębowymi i wysysają ich wnętrzności.

Play
Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania 100, 500 saszetek. Każda saszetka zawiera 250 drapieżnych roztoczy oraz pokarm.
Wygląd produktu Saszetki w kartonowym opakowaniu.
Nośnik Otręby.
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Stosowanie

  • Zawiesić saszetki w osłoniętych miejscach na roślinach z dala od bezpośredniego dostępu światła słonecznego.
  • Saszetki mają już przygotowany otwór, przez który wydostają się roztocza.
  • Trzymać saszetki za kartonowy pasek u góry, aby nie uszkodzić drapieżnych roztoczy.
Play

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Swirski Ulti-Mite zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz liczebności szkodników. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Rozprowadzać prewencyjnie lub z chwilą pojawienia się pierwszych szkodników na uprawach. Stosować co najmniej 4000 saszetek na hektar i rozwieszać je w równych odstępach w uprawie. Powtórzyć po 4 tygodniach, jeśli pierwszy zabieg nie spowoduje zwalczenia szkodnika. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

Amblyseius swirskii działa najskuteczniej w temperaturach w przedziale od 20 do 32°C. (68-90°F). Skuteczność spada w temperaturach poniżej 18°C/64°F. Amblyseius swirskii jest ponadto wrażliwy na wilgotność względną powietrza poniżej 60%.

Zastosowania z innymi produktami

Produkt może być łączony z roztoczami Orius oraz parazytoidami mączlika. Nie należy stosować łącznie z innymi drapieżnymi roztoczami (Neoseiulus cucumeris, Amblydromalus limonicus, Transeius montdorensis, Amblyseius andersoni).

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

1–2 dni.

Temperatura przechowywania

10-15°C/50-59°F.

Warunki przechowywania

Przechowywać w ciemnym miejscu. Zapewnić wentylację, aby uniknąć nagromadzenia CO2.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?