Natupol Seeds

Nazwa naukowa:
Bombus terrestris
Rodzaj organizmu:
Trzmiel zwyczajny
Kategoria produktu:
Zapylanie
  • Do hodowli roślin uprawianych dla nasion, szczególnie na niewielkich powierzchniach

  • Połączenie zalet zapylania przez robotnice i samce w ramach kompaktowego i skutecznego produktu

  • Sześć uli na tacy, która usprawnia ich dystrybucję

Play
  • Do hodowli roślin uprawianych dla nasion, szczególnie na niewielkich powierzchniach

  • Połączenie zalet zapylania przez robotnice i samce w ramach kompaktowego i skutecznego produktu

  • Sześć uli na tacy, która usprawnia ich dystrybucję

Użyj do

Użyj do

Produkt Natupol Seeds jest przeznaczony do stosowania w produkcji nasion i pozwala na zapylanie izolowanych upraw na powierzchniach od 1 do 25 m².

Rodzaje upraw

Rośliny uprawiane dla nasion.

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Po ustawieniu ula trzmiele robotnice i samce zaczynają zapylać kwiaty, jednocześnie zbierając pyłek do karmienia czerwi. W ciągu kilku tygodni po ustawieniu ula pojawiają się nowe robotnice, zwiększając zarówno wielkość kolonii, jak i wydajność zapylania. Po kilku tygodniach kolonia osiąga swoją maksymalną wielkość, co prowadzi do zmniejszenia liczebności i aktywności w zakresie zapylania. Tempo rozwoju kolonii zależy od warunków środowiskowych oraz ilości i jakości pyłku.

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wygląd produktu

Jedna mała kolonia trzmieli, składająca się z 15 robotnic, pięciu samców oraz czerwi samców. Sześć uli na tacy.

Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Stosowanie

  • Umieścić ul Natupol Seeds w odizolowanym namiocie.
  • Po zmianie pozycji ula należy odczekać co najmniej 30 minut przed otwarciem wejścia do ula, aby trzmiele miały czas się uspokoić.
  • Wydajność i czas trwania zapylania są uzależnione od warunków środowiskowych i różne dla poszczególnych upraw. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.
Play

Warunki środowiskowe

Produkt Natupol Seeds sprawdza się najlepiej w temperaturze otoczenia 12–30°C.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

Aby uzyskać najlepsze wyniki zapylania, należy rozpocząć używanie ula już w dniu dostawy. W razie potrzeby ule mogą być przechowywane maksymalnie 1 dzień.

Temperatura przechowywania

15–25°C.

Warunki przechowywania

Ul nie powinien być bezpośrednio wystawiony na działanie promieni słonecznych.

Zasady higieny

Usunąć ul z trzmielami po 6–8 tygodniach od momentu umieszczenia.

Utylizacja

Stare ule należy zamknąć w plastikowych workach na okres około 2 tygodni. Po tym okresie ule należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Do pobrania

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Popularne odnośniki:

Więcej informacji o produkcie Natupol Seeds

Potrzebujesz pomocy?