Nutari

Nazwa naukowa:
Carpoglyphus lactis
Rodzaj organizmu:
Roztoczek suszowy
Kategoria produktu:
Pokarm uzupełniający
  • Alternatywny pokarm dla drapieżnych roztoczy

  • Pozwala na rozwój i utrzymanie populacji

Nutari_Koppert_Biological_Systems.jpg
Nutari_Lily_Koppert_Biological_Systems-1.jpg
  • Alternatywny pokarm dla drapieżnych roztoczy

  • Pozwala na rozwój i utrzymanie populacji

Użyj do

Użyj do

Stosować Nutari jako alternatywne źródło pożywienia do budowania i utrzymywania populacji drapieżnych roztoczy (Amblyseius swirskii, Amblyseius andersoni, Amblydromalus limonicus, Neoseiulus californicus, Neoseiulus cucumeris, Transeius montdorensis na początku sezonu i przy niskiej liczebności szkodników.

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Gdy zagęszczenie zwalczanych szkodników jest niskie i nie jest dostępne alternatywne źródło pożywienia, produkt Nutari może stanowić pożywkę dla drapieżnych roztoczy. Dzięki temu w uprawach będzie żyła i funkcjonowała armia drapieżnych roztoczy, skutecznie walczących ze szkodnikami.

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania 2 000 000 roztoczy.
Wygląd produktu Kartonowy pojemnik o pojemności 0,9 litra.
Stadium rozwoju Wszystkie stadia rozwojowe.
Nośnik Otręby.
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Stosowanie

  • Produkt Nutari należy stosować raz w tygodniu.
  • Stosowanie należy rozpocząć bezpośrednio z roztoczami lub zaraz po pierwszym wprowadzeniu drapieżnych roztoczy.
  • Należy je kontynuować w trakcie sezonu, nawet w przypadku obecności szkodnika.
  • Produkt można rozprowadzić za pomocą urządzenia Air(o)bug lub ręcznie.
  • Duże kopczyki materiału nośnego mogą spowodować uszkodzenie liści. Należy upewnić się, że jest on rozłożony w postaci cienkiej, równej warstwy.

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Nutari zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz ilości szkodników. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Rozprowadzanie produktu należy rozpocząć wraz z pierwszym wypuszczeniem drapieżnych roztoczy. Rozkładać 1000 - 5000 roztoczy na m2 na rozprowadzenie. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

Roztoczek suszowy (Carpoglyphus lactis) toleruje różne warunki i zwykle przeżywa w warunkach odpowiednich dla drapieżnych roztoczy.

Ostrzeżenia

Zastosowanie tego produktu może wywołać uczulenie lub reakcje alergiczne. W związku z tym zalecamy zachowanie niezbędnych środków ostrożności.

Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

1–2 dni.

Temperatura przechowywania

8-10°C/47-50°F.

Warunki przechowywania

Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu. Zapewnić wentylację, aby uniknąć nagromadzenia CO2.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?