Citripar

Nazwa naukowa:
Anagyrus vladimiri
Rodzaj organizmu:
Pasożytnicza błonkówka
Kategoria produktu:
Biologiczny wróg szkodników
Użyj do:
Użyj do: Wełnowce
  • Do zwalczania wełnowca cytrusowego oraz wełnowca Planococcus ficus
  • Może być stosowany zapobiegawczo lub przy pierwszych oznakach obecności szkodników
Play
Play
  • Do zwalczania wełnowca cytrusowego oraz wełnowca Planococcus ficus
  • Może być stosowany zapobiegawczo lub przy pierwszych oznakach obecności szkodników
Użyj do

Użyj do

Szkodniki

Wełnowiec (Planococcus citri oraz Planococcus ficus).

Zasada działania

Zasada działania

Sposób działania

Dorosłe błonkówki pasożytnicze żerują na wełnowcach Planococcus citri i Planococcus ficus, w szczególności na larwach w drugim i trzecim stadium rozwoju i dorosłych samicach.

Efekt wizualny

Poczwarki rozwijają się w zmumifikowanej skórze żywiciela i wyglądają jak nabrzmiałe larwy wełnowca. Puste poczwarki mają nieregularny otwór wyjściowy w tylnej części mumii, powstający w czasie wyjścia na świat dorosłej błonkówki.

Play
Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu

Wielkość opakowania 500 mumii.
Wygląd produktu Butelka 50 ml.
Nośnik Trociny.
Instrukcja stosowania

Instrukcja stosowania

Stosowanie

  • Zdjąć etykietę z butelki, zgodnie z instrukcją.
  • Zawiesić butelkę wśród roślin, bez bezpośredniego dostępu słońca.
  • Umieszczać produkt w koloniach wełnowców lub w ich pobliżu.
  • Pozostawić butelki wśród roślin przez co najmniej dwa tygodnie.
  • Kontrolować występowanie mrówek.
Play

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Citripar zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz liczebności wełnowców. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Używać zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych oznak występowania szkodników. Prawidłowe dawkowanie wynosi od 0,1 do 0,5 na każdy m2 na aplikację. Aplikację należy powtórzyć co najmniej trzykrotnie w odstępach 1–2 tygodni. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

Pasożytnicze błonkówki pracują najskuteczniej w temperaturze około 25°C/77°F. Najniższa temperatura umożliwiająca rozwój to 13°C/55°F, a najwyższa to 38°C/100°F.

Zastosowania z innymi produktami

W celu skutecznego zwalczania wełnowców produkt należy łączyć z preparatami Cryptobug lub Cryptobug-L.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Przejdź do bazy danych skutków ubocznych
Postępowanie z produktem

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze

1–2 dni.

Temperatura przechowywania

10–15°C/50-59°F.

Warunki przechowywania

Bez dostępu światła.

Obowiązują ogólne warunki firmy Koppert (spółki Koppert B.V. i jej spółek zależnych). Należy używać wyłącznie produktów dopuszczonych do stosowania na danym gatunku roślin w kraju i regionie klienta. Zawsze przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących rejestracji. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie. Firma Koppert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie jakości produktów w wyniku ich przechowywania przez okres dłuższy niż zalecany lub w niewłaściwych warunkach.

Potrzebujesz pomocy?