Lista kontrolna zapylania — uprawy zewnętrzne

Lista kontrolna zapylania — uprawy zewnętrzne

Trzmiele oferowane przez firmę Koppert zapewniają naturalne zapylanie zarówno w przypadku upraw wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Przestrzeganie poniższych zaleceń pozwoli zapewnić skuteczność zapylania upraw zewnętrznych. Wszystkie te zalecenia są również podane w broszurze dostarczanej wraz z ulem.

Wskazówki dotyczące lokalizacji

Trzmiele należy wprowadzić na 4–7 dni przed rozpoczęciem kwitnienia. Gdy tylko kwiaty się otworzą, trzmiele rozpoczną zapylanie. Ul należy ustawić wśród roślin bezpośrednio po jego dostarczeniu, a najpóźniej w ciągu doby, aby trzmiele mogły rozpocząć zbieranie pokarmu.

Dla optymalnych wyników należy ule rozmieścić równomiernie na obszarze stanowiska. Zalecana liczba uli zależy od gatunku roślin i obecności innych owadów zapylających.

Zapylanie wykonywane przez trzmiele dopełnia pracę pszczół, więc na jednej uprawie można równolegle stosować oba gatunki. Ul trzmieli należy ustawić w odległości co najmniej 100 m od ula pszczół i w takim miejscu, aby nie był z niego widoczny. Jest to konieczne, ponieważ woda z cukrem znajdująca się w ulu trzmieli może przyciągać pszczoły, szczególnie jeśli rośliny docelowe jeszcze nie zakwitły.

Po ustawieniu ula należy odczekać 30 minut przed otwarciem drzwiczek, aby trzmiele zdążyły się uspokoić. Transport i wstrząsy mogą wywoływać u trzmieli niepokój.

Ul trzmieli należy chronić przed silnym nagrzewaniem w wyniku bezpośredniego nasłonecznienia, szczególnie podczas upalnej pogody. Ul należy odpowiednio zacienić, na przykład ustawiając go w cieniu uprawianych roślin.

Dno ula musi zawsze być suche. W okresie kwitnienia wejście do ula powinno być cały czas widoczne zarówno dla ludzi, jak i dla trzmieli. W tym celu można ul postawić na skrzyni lub stercie kamieni. Trzmiele mogą odwiedzać nie tylko uprawianą roślinę, ale również wszelkie kwitnące w pobliżu chwasty. Dlatego należy mechanicznie usuwać wszelkie kwitnące chwasty w obszarze zapylania i w jego pobliżu.

Ul należy chronić przed silnym wiatrem. W tym celu należy go ustawić w osłoniętym miejscu lub odpowiednio obciążyć.

Ul musi być ustawiony poziomo, aby trzmiele zawsze miały dostęp do dostarczonej wraz z ulem wody z cukrem.

Używanie pestycydów

Stosując pestycydy podczas kwitnienia i bezpośrednio przed nim, należy zachować ostrożność. Niektóre pestycydy mogą być szkodliwe dla owadów zapylających lub mieć dodatkowe skutki długoterminowe. Zalecamy omówienie tego z doradcą. Lista skutków ubocznych jest dostępna zarówno w formie papierowej, jak i w Internecie. Na liście opisano możliwości łączenia poszczególnych produktów, gdy używane są trzmiele.