Steinernema carpocapsae

Nicienie Steinernema carpocapsae

Steinernema carpocapsae to gatunek pożytecznych nicieni powszechnie stosowanych w biologicznym zwalczaniu szkodników. Nicienie entomopatogeniczne mierzą znacznie mniej niż milimetr, więc nie można ich zobaczyć gołym okiem. Choć bardzo maleńkie, odgrywają ważną rolę w biologicznym zwalczaniu wielu szkodników, utrzymując owoce, warzywa i uprawy ozdobne wolne od szkodników przy jednoczesnym minimalizowaniu pozostałości środków chemicznych. W optymalnych warunkach mogą całkowicie zastąpić stosowanie chemicznych środków ochrony roślin.

Nicienie Steinernema carpocapsae wnikają do żywiciela poprzez naturalne otwory. Następnie uwalniają symbiotyczne bakterie, które zabijają żywiciela w ciągu kilku dni. Gatunek ten jest szczególnie skuteczny przeciwko larwom gąsienic (Lepidoptera), ziemiórkom, larwom chrząszczy (Coleoptera) i koziółkowatym. Nicienie Steinernema carpocapsae mogą być stosowane nalistnie lub doglebowo.

Zwalczane szkodniki

Nicienie Steinernema carpocapsae zwalczają wiele szkodników w ogrodnictwie i rolnictwie, w tym:

Produkty zawierające nicienie Steinernema carpocapsae

Koppert oferuje różne produkty Steinernema carpocapsae do biologicznego zwalczania szkodników. Należą do nich:

Play

Jak działają nicienie Steinernema carpocapsae?

Nicienie Steinernema carpocapsae zwalczają szkodniki poprzez proces zwany pasożytnictwem. Po aplikacji nicienie wyruszają na poszukiwanie owadów-szkodników. To czas, gdy są bardzo aktywne. Po znalezieniu owada-gospodarza, penetrują jego naturalne otwory ciała. Następnie nicienie uwalniają bakterie z rodzaju Xenorhabdus, które zabijają i upłynniają owada od wewnątrz. Nicienie żywią się tkankami martwego owada i rozmnażają się w dużych ilościach. Szkodnik przestaje żerować wkrótce po zarażeniu i umiera w ciągu kilku dni. Kolejne pokolenie nicieni aktywnie rozpoczyna poszukiwania nowego żywiciela - owada na danym obszarze.

W ten sposób nicienie Steinernema carpocapsae skutecznie zwalczają szkodniki, pasożytując na nich i zabijając je, zapewniając naturalną i przyjazną dla środowiska metodę zwalczania szkodników w rolnictwie i ogrodnictwie.

Play

Jak stosować nicienie Steinernema carpocapsae?

 • Nicienie można aplikować za pomocą opryskiwaczy wentylatorowych, systemu nawadniania, opryskiwaczy plecakowych lub innych opryskiwaczy rolniczych i sadowniczych.
 • Aby uniknąć zapychania, należy usunąć wszystkie filtry, zwłaszcza filtry drobniejsze niż 0,3 mm (50 mesh/300 μm).
 • Maksymalne możliwe do zastosowania ciśnienie wynosi 20 barów/290 psi (mierzone na dyszy opryskiwacza).
 • Otwór dyszy rozpylającej powinien wynosić co najmniej 0,5 mm (35 mesh/500 μm). Najlepiej stosować dysze stożkowe lub płaskie o dużym przepływie cieczy.
 • Należy zapewnić ciągłe mieszanie, aby zapobiec opadaniu nicieni na dno zbiornika opryskiwacza.
 • Unikać opryskiwaczy wyposażonych w pompy odśrodkowe lub tłokowe.
 • Temperatura wody w zbiorniku nie może przekraczać 25°C, a pH musi mieścić się w zakresie 4-8.
 • Ciecz roboczą należy rozprowadzić równomiernie na powierzchni gleby/podłoża.

Stosowanie w systemach nawadniających

 • Zaleca się aplikację przez systemy nawadniające (systemy nawadniające z kompensacją ciśnienia). Jeśli nie jest to możliwe, zaleca się opryskiwanie, podlewanie lub zraszanie. W przypadku iniekcji przez systemy Dosatron/Venturi należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Koppert w celu uzyskania szczegółowych porad.
 • Wykorzystać ciecz roboczą, jak najszybciej po jej przygotowaniu. Nie przechowywać przygotowanego roztworu.

Najlepsze warunki do stosowania nicieni Steinernema carpocapsae

 • Steinernema carpocapsae wykazuje aktywność w temperaturach 14–34°C, jednak funkcjonuje optymalnie w temperaturach 19–31°C.
 • Temperatura gleby lub powietrza poniżej 5°C/41°F lub powyżej 35°C może być śmiertelna dla nicieni.
 • Promieniowanie ultrafioletowe (UV) jest szkodliwe dla nicieni, dlatego nie należy ich rozprowadzać przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
 • Kilka dni po zastosowaniu wilgotność gleby musi być utrzymywana na wysokim poziomie. Jeśli to możliwe, należy nawodnić uprawę przed zastosowaniem i bezpośrednio po nim.
 • Dodanie adiuwanta lub środka utrzymującego wilgotność / powstrzymującego wysychanie może przynieść dodatkowe korzyści. Poproś swojego przedstawiciela/dystrybutora firmy Koppert o więcej informacji.
 • Opryski wykonywać wieczorem (lub w niektórych przypadkach rano), pozwalając, aby nicienie pracowały przez kilka godzin przy optymalnej temperaturze i wilgotności, zgodnie z powyższymi wytycznymi.