Agriotis sp.

Sprężykowate

Informacje ogólne

Sprężykowate to wydłużone chrząszcze z twardym egzoszkieletem i głową głęboko cofniętą w stronę tułowia. W razie nie bezpieczeństwa przewracają się na grzbiet i udają martwe, po czym odbijają się od podłoża ze słyszalnym kliknięciem. Dlatego też w języku angielskim określane są jako „click beetle” — chrząszcz klikający. Ich larwy są określane mianem drutowców i żerują na korzeniach wielu roślin.

Cykl rozwojowy i wygląd sprężykowatych

Dorosłe osobniki z gatunku Agriotis sp. mają długość 6-10 mm i kolor od żółtawobrązowego po czarny. Jaja składają w grupach w glebie, w maju lub czerwcu. Około miesiąc później z jaj wylęgają się larwy, które zaczynają żerować na korzeniach. Larwy są długie, cienkie, cylindryczne i pokryte grubą skórą. Mają one długość do 25 mm i zazwyczaj są błyszczące, żółtawobrązowe lub jasnobrązowe z ciemniejszą główką.

Rozwój larwalny trwa od 4 do 5 lat. W pełni rozwinięte larwy przepoczwarczają się w glebie latem. Dorosłe osobniki pojawiają się około 4 tygodnie po przepoczwarzeniu, ale zwykle pozostają w glebie do następnej wiosny.