Delia radicum

Śmietka kapuściana

Cabbage fly - Delia radicum on the leaf
Cabbage fly - Delia radicum on the leaf

Informacje ogólne

Śmietka kapuściana (Delia radicum L.) to powszechnie występujący szkodnik najczęściej spotykany w uprawach i dziko rosnących z rodziny kapustowatych.
Dorosły osobnik mierzy około 6mm, jest w kolorze szarym z czarnymi szczecinami i bezbarwnymi skrzydłami.

Podłużne jaja są wielkości 1,2mm w kolorze białym. Larwy są białe lub białożółte wielkości 7-10mm, beznogie, z wieńcem wyrostków na końcu ciała. Poczwarka (bobówka) ma około 5-6mm, początkowo żółtobrązowa przechodzi w kolor brunatny.

W zależności od warunków pogodowych szkodnik ten występuje w 2-3 pokoleniach. Pierwsze pokolenie – przełom kwietnia i maja, drugie – przełom czerwca i lipca, trzecie – początek września.
Śmietka składa ok. 120 jaj przy szyjkach korzeniowych roślin lub w pobliżu nasady.

Objawy uszkodzeń

Larwy pierwszego pokolenia żerują tworząc tunele w szyjce korzeniowej i korzeniu głównym, co prowadzi do opóźnienia wzrostu, zmniejszenia plonów, chorób, a nawet śmierci roślin. Drugie i trzecie pokolenie skupia się na nadziemnej części rośliny uszkadzając nerwy liści, żerując u nasady w głąbie lub uszkadzając główki.

Kontrola biologiczna

Kontrola biologiczna przy użyciu nicieni może być skuteczną strategią zwalczania śmietki kapuścianej (Delia radicum). Steinernema feltiae to pożyteczny gatunek nicieni entomopatogennych, który jest skutecznym wrogiem naturalnym larw śmietki kapuścianej. Nicienie są aplikowane metodą oprysku. Po zastosowaniu nicienie wyruszają w poszukiwaniu larw, ostatecznie je zabijając. Ta grupa nicieni jest aktywna tylko w przypadku larw owadów i nie może przetrwać poza owadem ani w organizmach stałocieplnych.

Bezpieczeństwo tej strategii kontroli biologicznej dla ludzi i organizmów niedocelowych niesie wiele korzyści w porównaniu z metodą zwalczania za pomocą środków chemicznych. Należy koniecznie pamiętać, że stosowanie nicieni jest bardziej skuteczne, gdy łączy się je z innymi strategiami zwalczania szkodników, takimi jak praktyki kultywacyjne i ochrona chemiczna. Ponadto właściwe zastosowanie nicieni jest kluczowe dla ich skuteczności, dlatego ważne jest dokładne przestrzeganie instrukcji podczas stosowania tej strategii zwalczania śmietki kapuścianej.

Dowiedz się więcej