Kategoria: Aktualności
Data publikacji: lipca 26, 2022

Wiele możliwości zastosowania nicieni

Nicienie entomopatogeniczne są od dawna stosowane w zwalczaniu szkodników glebowych. Od kilku sezonów obserwujemy ich skuteczność w eliminowaniu owadów powodujących szkody na nadziemnych częściach roślin. Wykorzystanie szerokiego spektrum działania nicieni wymaga odpowiedniej wiedzy. Mamy bowiem możliwość zastosowania różnych gatunków, w różnym okresie w roku.

Od czego należy zacząć? Pierwszym krokiem powinna być dobra identyfikacja szkodnika. I tak jak najczęściej nie ma problemu z rozpoznaniem dorosłych osobników, w przypadku stadium larwalnego może to przynieść większą trudność. Nicienie entomopatogeniczne służą do zwalczania m.in. larw opuchlaków i pędraków. Pierwsze z nich mają ciemną (pomarańczową) głowę i charakterystyczny brak odnóży. Pędraki wyglądają bardzo podobnie, z tą różnicą że posiadają trzy pary przednich odnóży. Najistotniejsza różnica (brana pod uwagę przy wyborze terminu aplikacji) to odmienny cykl rozwojowy. Opuchlaki w sezonie przejdą pełen cykl dwukrotnie. Z kolei rozwój chrabąszczy trwa o wiele dłużej, stadium larwalne w glebie może trwać nawet 3 lata. Wiedza ta pozwala nam ustalić jak często powinniśmy aplikować nicienie.

Larwy opuchlaka występują najczęściej na przełomie kwietnia i maja oraz ponownie w sierpniu/wrześniu. Aplikację przeciwko pędrakom najlepiej wykonać w lipcu, ponieważ właśnie wtedy larwy chrabąszczy są w młodym stadium – najłatwiejszym do zwalczenia. W zależności od gatunku chrabąszcza wprowadzamy pożyteczne mikroorganizmy raz, dwa lub trzy lata pod rząd:

- Ogrodnica niszczylistka (1 ok),

- Guniak czerwczyk (2 lata),

- Chrabąszcz majowy (3 lata).

Ważnym aspektem jest wybór odpowiedniego gatunku nicieni. W przypadku pędraków jest to zawsze Heterorhabditis bacteriophora. Inaczej kształtuje się sytuacja w przypadku opuchlaków. Najlepsze efekty można uzyskać stosując Larvanem. Działa on jednak od momentu gdy średnia dobowa temperatura gleby wynosi ok. 14 ℃. Niestety w momencie pojawienia się larw opuchlaków ten warunek nie zawsze jest spełniony. Należy wtedy wykorzystać nicienie z gatunku Steinernema feltiae (Entonem). Skuteczność nie będzie aż tak wysoka, ale będzie to lepsze rozwiązanie niż zastosowanie Larvanemu w zbyt niskiej temperaturze. Ten sam gatunek można wykorzystać do zwalczania ziemiórek. Rozwiązanie to jest stosowane zarówno w szkółkach, jak i na potrzeby domowe w roślinach doniczkowych.

Steinernema carpocapsae to kolejny gatunek pożytecznych nicieni. W ogródku zwalczymy przy jego użyciu turkucia podjadka. Owad ten ze względu na swoje pokaźne rozmiary zjada wiele szkodników. Jednak jego szkodliwe działanie (podgryzanie korzeni i bulw młodych roślin) przemawia za pozbyciem się go z naszych terenów zieleni. Na szczęście aplikacja nicieni w gniazdach tego szkodnika przynosi pożądane efekty.

Oprócz zwalczania szkodników glebowych, nie można zapomnieć o zastosowaniu nicieni przeciwko gąsienicom zjadającym liście roślin. Potrafią one całkowicie ogołocić rośliny i zmienić diametralnie wygląd naszego ogrodu. W ostatnich latach wszędzie gdzie są posadzone bukszpany, można było spotkać ćmę bukszpanową. Ochronić się przed tym szkodnikiem można stosując pułapki feromonowe wyłapujące ćmy oraz nicienie Steinernema carpocapsae żęrujące na gąsienicach. Kompleksowe działanie zwalczające wszystkie stadia rozwojowe jest najlepszym rozwiązaniem zahamowującym inwazję tego szkodnika.

Gąsienice atakują również drzewa np. dęby i sosny. Mowa tu o korowódkach, bardzo niebezpiecznych owadach, które posiadają silnie toksycznie włoski w III fazie rozwoju. Szkodnik ten jest niebezpieczny nie tylko dla roślin, ale i ludzi i zwierząt. W przypadku zastosowania nicieni na części nadziemne, należy pamiętać o utrzymaniu odpowiedniego zwilżenia roślin. Można w tym celu użyć emulgującego oleju roślinnego Addit, który zwiększy skuteczność zabiegu.

Badania potwierdziły szerokie spektrum zastosowania nicieni. Przy zachowaniu odpowiednich warunków możemy przy ich użyciu zwalczyć wiele szkodników glebowych, jak i tych żerujących na liściach. Powyższy artykuł przedstawia tylko część organizmów przeciwko którym możemy wykorzystać te pożyteczne organizmy. Jeżeli się zastanawiasz czy warto je zastosować w swoim ogrodzie, skontaktuj się doradcami firmy Koppert, tel. + 48 61 842 38 89.

Rekomendowane dla Ciebie