Tenuipalpidae

Pseudoprzędziorki

Informacje ogólne

Roztocza z rodziny Tenuipalpidae występują na całym świecie i można je znaleźć na wielu roślinach uprawnych. Zaobserwowano kilka gatunków, szczególnie w uprawach roślin ozdobnych.

Tenuipalpidae są określane jako pseudoprzędziorki, ponieważ bardzo przypominają przędziorki (rodzina Tetranychidae) lub jako płaskie roztocza, ponieważ ich ciało jest raczej płaskie w porównaniu do innych roztoczy. Większość gatunków, które powodują uszkodzenia roślin uprawnych, należy do rodzajów Brevipalpus i Tenuipalpus. Najbardziej powszechnymi gatunkami są: Tenuipalpus pacificus, który powoduje uszkodzenia storczyków, oraz Brevipalpus phoenicis, Brevipalpus obovatus i Brevipalpus californicus, które występują prawie na całym świecie i atakują wiele gatunków roślin.

Cykl rozwojowy i wygląd pseudoprzędziorków

Większość pseudoprzędziorków (Tenuipalpidae) ma barwę od ceglastoczerwonej do żółtej. Mają one taki sam kształt jak przędziorki, ale zwykle są mniejsze. Różne gatunki wyglądają bardzo podobnie. Pseudoprzędziorki przechodzą przez te same stadia rozwojowe, co przędziorki: jajo, larwa, protonimfa, deutonimfa i osobnik dorosły. Poruszają się powoli i najczęściej znajdują się wzdłuż wiązki przewodzącej na spodniej stronie liści. Roztocza są spłaszczone i jajowate, gdy patrzymy na nie od góry, a ich powierzchnia grzbietowa ma wzór przypominający siatkę. Jaja mają jasny, czerwony kolor i eliptyczny kształt. Są składane w fałdach liści lub wzdłuż żyły środkowej, często w gęstych skupiskach kilkuset sztuk.

Zwalczanie pseudoprzędziorków