Kategoria: Porady dotyczące upraw
Data publikacji: października 07, 2020

Muszka plamoskrzydła - groźny szkodnik owoców miękkich

Drosophila_suzukii_Koppert_BIological_Systems-10.jpg

Drosophila suzukii, szkodnik owoców jagodowych pochodzący z Azji, okazał się w tym roku wielkim problemem dla producentów. Bardzo dużo mówi się ostatnio o rozwiązaniach, które pozwoliłyby go zwalczyć lub kontrolować. Mimo, że został po raz pierwszy rozpoznany w Polsce w 2014 roku, to nigdy nie skupiał na sobie aż tak wielkiej uwagi. Ten sezon był nieco inny, ponieważ plantacje zostały silnie porażone przez muszkę plamoskrzydłą.

Cykl rozwojowy i wygląd szkodnika
Rozwój populacji muszki zależy od uprawy, temperatury i wilgotności. Cykl rozwojowy trwa 30 dni w 15° Celsjusza, a nawet 10 dni w 25°. Wraz ze wzrostem ciepła otoczenia czas wylęgania się szkodnika ulega skróceniu. Dorosłe osobniki mogą żyć nawet sześć tygodni w 22° Celsjusza, a w 35° owady umierają. Cykl rozwojowy składa się z jaja, trzech stadiów larwalnych, poczwarki i dorosłej muchy. Drosophila suzukii są bardzo małe. Mierzą 2–3 mm długości, rozpiętość ich skrzydeł wynosi 6–8 mm, a ich ciała mają żółty-brązowy kolor. Charakterystyczną cechą jest występowanie plamek na dolnej części skrzydeł u samców. Samice posiadają ostre pokładełko, którego funkcją jest nacinanie skórki owocu, celem złożenia białych, wyposażonych w przewody oddechowe jaj. Powstają z nich larwy o długości 0,7 mm, 2,1 mm oraz 3,9 mm.

Drosophila_suzukii_Koppert_BIological_Systems-19.jpg

Zagrożenie
Muszki plamoskrzydłe powodują, że owoce stają się całkowicie nieprzydatne do spożycia. Wypełnione jajami lub larwami stają się miękkie, opadają z krzewów i stają się niezdatne do sprzedaży. Co gorsza – fermentują wabiąc kolejne owady. W związku z wysoką płodnością samic, które składają nawet do 300 jaj, szkodnik okazuje się dramatycznym zagrożeniem dla producentów owoców miękkich. Powoduje on dotkliwe straty finansowe. W niektórych miejscach nawet do 100% zniszczonych owoców. Szczególnie zaniepokojeni są producenci truskawki, borówki, jagody, maliny, jeżyny, gdyż właśnie te uprawy szkodnik sobie upodobał. Niemniej jednak, występuje on także w śliwkach i czereśniach, jeżeli miały one uszkodzoną skórkę.

Jak postępować?
Kluczowy jest monitoring plantacji. Pojawienie się pierwszych osobników jest momentem, w którym powinno się podjąć szybkie działania ograniczające jego populację. Jak wspomniano wyżej – wysoka płodność szkodnika oraz szybkie tempo jego rozwoju dramatycznie utrudniają walkę. Ważne jest pozbywanie się owoców, które przejrzały i znajdują się na roślinie lub opadły na ziemię, ponieważ są idealnym środowiskiem do rozwoju tych owadów. Zbiory we właściwym momencie oraz ogólna czystość na plantacji są bardzo ważne. Połączenie tych wszystkich czynności pomoże zmniejszyć tempo namnażania szkodnika. Zwalczanie chemiczne muszki polega na użyciu zarejestrowanych preparatów z grup pyretroidów, spinozydów oraz neonikotynoidów.

Drososan_Koppert_BIological_Systems_2_.jpg

Do monitorowania plantacji oraz masowego odłowu wykorzystuje się Drososan Trap wraz z substancją wabiącą Fruit Fly Attractant. Jest to pułapka, która uzupełniona płynem wabiącym przyciąga szkodniki i sprawia, że wchodzą one do jej wnętrza, a następnie nie mogą się z niej wydostać. 200-300 ml płynu wystarcza, by efektywnie wabić szkodniki. Drososan Trap jest skuteczny w wyłapywaniu także innych muszek żerujących na drzewach owocowych. Efektywność takiego działania jest wysoka, lecz należy pamiętać o regularnym wymienianiu pułapek na nowe i uzupełnianiu płynu wabiącego.