Kategoria: Wiedza
Data publikacji: kwietnia 29, 2021

Efektywne działanie Entonemu w niskich temperaturach

Nowe badania dotyczące skuteczności opartych na nicieniach środków kontroli biologicznej wykazały, że jeden z wykorzystywanych szczepów nicieni, Steinernema feltiae, charakteryzuje się większą odpornością na zimno niż wynikało to ze wstępnych obserwacji. Wykorzystywane w produkcie Entonem nicienie S. feltiae zwalczające szkodniki upraw, takie jak opuchlak truskawkowiec czy korowódka dębówka, doskonale radzą sobie w temperaturach oscylujących w granicach od 5°C do 13°C.

W oparciu o wiedzę zawartą w dostępnych źródłach, a także o własne doświadczenia i spostrzeżenia, zespół siedmiu badaczy z Hiszpanii i Holandii realizował szereg projektów badań nad nicieniami, by lepiej zrozumieć ważne aspekty i zagadnienia dotyczące tych organizmów. Z przeprowadzonych badań wynika, że nicienie S. feltiae w produkcie Entonem mogą być wykorzystywane jako biologiczny środek ochrony roślin nawet w niskich temperaturach, twierdzi Cyrille Verdun, kierownik produktów opartych na nicieniach w firmie Koppert.

Ostatnie badania przeprowadzone przez Koppert, w czasie których badacze symulowali przebieg chłodnych dni wraz z dobowymi wahaniami temperatury w dzień i w nocy w zakresie od 5°C do 13°C, wykazały, że dolny próg aktywności jest niższy, niż początkowo sądzono. Cyrille Verdun twierdzi, że informacja o dolnym progu aktywności wynoszącym 5°C jest niezwykle ważna ze względu na to, że pozwala na poszerzenie zakresu temperatur, w których produkt Entonem może być skutecznie stosowany do zwalczania szkodników występujących w chłodniejszych miesiącach, w tym opuchlaka truskawkowca czy korowódki dębówki.

Entonem działa również w niskich temperaturach Entonem działa również w niskich temperaturach

„Wśród zaleceń dotyczących produktu Entonem znajdzie się wykaz nowych gatunków szkodników, do których zwalczania można wykorzystać to rozwiązanie. Nadal badamy pełny potencjał tych nicieni”, mówi Roxina Soler, koordynatorka ds. rozwoju agronomicznego w firmie Koppert. „Przebadaliśmy dotychczas wszystkie trzy oferowane przez naszą firmę produkty oparte na nicieniach. Okazało się, że pomimo tego, że optymalny zakres temperatur dla nicieni S. feltiae zawartych w produkcie Entonem wynosi od 14°C do 26°C, organizmy te znoszą zimno najlepiej spośród wszystkich nicieni w naszym asortymencie i mogą być stosowane nawet gdy temperatury gleby wahają się między 5⁰C i 14⁰C”.

Chcąc zaspokoić rosnące na całym świecie zapotrzebowanie na środki kontroli biologicznej oparte na owadobójczych nicieniach dokonaliśmy znaczących inwestycji w zwiększenie swoich mocy produkcyjnych, aby skutecznie sprostać potrzebom rynku.

Rekomendowane dla Ciebie