Alternaria solani

Alternarioza

Informacje ogólne

Jedynym znanym stadium wszystkich gatunków grzybów Alternaria jest stadium rozmnażania bezpłciowego. Konidia i grzybnia zimują w glebie i resztkach pouprawowych i wywołują pierwotną infekcję liści. Okres przetrwania może wynosić kilka lat, a w przypadku gatunków grzybów Alternaria do ośmiu lat.

Grzyby Alternaria wywołują alternariozę ziemniaka i alternariozę pomidora, która objawia się plamami na liściach, płatkach i łodygach. Plamy te charakteryzują się ciemnobrązowymi koncentrycznymi pierścieniami, które powstają w wyniku zarodnikowania. Różne gatunki mogą powodować inne objawy.

Cykl rozwojowy i wygląd alternariozy

Pierwotna infekcja liści grzybami Alternaria solani może rozprzestrzenić się na kwiaty (co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku upraw w celu produkcji nasion) i na koronę.

Zarodnikowanie grzybów Alternaria zachodzi w temperaturze od 2–4°C do 28–30°C (optymalna temperatura mieści się w zakresie od 15 do 28°C) i przy wilgotności względnej (RH) ponad 90% lub gdy liście są mokre. Pomiędzy gatunkami występują nieznaczne różnice w optymalnej temperaturze, ale ogólnie ryzyko infekcji grzybami Alternaria jest większe w dość ciepłych i wilgotnych warunkach. Do infekcji może dojść w ciągu kilku godzin, zmiany mogą się pojawić od dwóch do trzech dni później, a zarodnikowanie może nastąpić w ciągu pięciu dni. Do infekcji dochodzi zarówno w sposób bezpośredni, jak i przez rany i aparaty szparkowe. Zarodniki są roznoszone przez wiatr, a w przypadku niektórych gatunków — przez krople deszczu.

Zwalczanie alternariozy

Zapobieganie alternariozie