Kategoria: Porady dotyczące upraw
Data publikacji: stycznia 19, 2021

Wpływ różnych czynników na jakość pierwszego i drugiego grona pomidorów, a intensywność zapylenia

Źle wykształcone grono pomidora Źle wykształcone grono pomidora

Nowy sezon pomidorowy 2021 rozpoczął się bardzo nietypową pogodą. W grudniu i na początku stycznia były w większości dodatnie temperatury, brak pokrywy śnieżnej, a dodatkowo radiacja słoneczna była znikoma. Producenci, którzy wstawili rośliny do szklarni w połowie grudnia często podwieszali folię perforowaną, co im nie sprzyjało. W tym czasie zdecydowanie lepiej poradziły sobie rośliny jednopędowe, niż dwupędowe.

To co bardzo utrudnia sterowanie rośliną to mało aktywny klimat i niedobór światła. W przypadku długo utrzymujących się dni z radiacją poniżej 100j/cm2/dzień najlepiej, aby opóźnić stawianie roślin na otwory, szczególnie, jeżeli masa liściowa jest uboga, wierzchołek cienki i są to rośliny dwupędowe szczepione. Grono u nich jest dość nisko osadzone, za 6-7 liściem. Niestety, zbyt młoda roślina o małej powierzchni liściowej straci pierwsze grono przy niskiej radiacji. Dojdzie do zahamowania procesu generatywnego na rzecz wegetatywnego, a całe moce skierowane zostaną na tworzenie korzenia w macie. Sadzenie młodych roślin w matę może skończyć się sukcesem jedynie, jeżeli suma tygodniowej radiacji przekroczy 1400j/cm2/tydzień.

Źle wykształcone grono pomidora Źle wykształcone grono pomidora

Na jakość pierwszego i drugiego grona, oprócz czynników klimatycznych, mają także wpływ:

- różne typy roślin wstawianych na szklarnię,

- zróżnicowane typy szklarni i ich wyposażenie,

- rozciągnięte w czasie terminy nasadzeń,

- typy sadzonek i odmiany pomidorów,

- zagęszczenie startowe pomidorów,

- typy podłoży,

- poziom wiedzy ogrodniczej producentów i różne cele produkcyjne,

- owady zapylające - trzmiele.

Aby trzmiele mogły skutecznie zapylać, grona kwiatowe muszą być dobrej jakości, odpowiednio wykształcone z dużą ilością dobrego jakościowo pyłku zdolnego do kiełkowania. Dobry jakościowo pyłek potrzebuje odpowiedniej temperatury. Jeżeli spada ona na dłużej poniżej 15oC, może nie dojść do skiełkowania. Zbyt duża różnica temperatur pomiędzy dniem i nocą przy niskiej tygodniowej radiacji także wpływa ujemnie na ilość wytworzonego pyłku.

Na skuteczność zapylenia bardzo duży wpływ ma także wilgotność względna powietrza. Poniżej 50% może nastąpić wysychanie pyłku, natomiast powyżej 70% pyłek może się zlepiać, a tym samym nie następuje osypywanie. Trzmiele mają wtedy bardzo utrudnioną pracę.

Mocno powiązane z jakością gron i kwiatów jest także nawożenie. Nadmiar azotu w podłożu i jednoczesny niedobór fosforu obniża ilość wytwarzanego pyłku. W gronach powstają owoce naturalnie partenokarpiczne, które pozostają w fazie zawiązków i utrzymują się długo na gronie. Wiele osób w takiej sytuacji sądzi, że trzmiele źle zapyliły kwiaty, a przyczyna leży w prawidłowym nawożeniu i kontrolowaniu pH i EC w podłożu. Ważne, aby wartości w kostce oraz macie nie przekraczały na dłużej krytycznych wartości (powyżej 6,5pH), ponieważ grozi to rozregulowanym pobieraniem składników z pożywki.

Jak widać, trzmiele są wymagające. Aby spełniły dobrze swoją rolę, ogrodnik powinien zadbać o dobre warunki klimatyczne na szklarni, odpowiednie nawożenie i dobre jakościowo kwiaty pomidorów. Spełnienie tych wszystkich warunków w 1 fazie rozwoju pomidora zapewni szybki i dobry jakościowo plon.

Prawidłowo zapylone kwiaty pomidora