Ule Natupol - czasowa rezygnacja z warstwy bawełny