Kategoria: Porady dotyczące upraw
Data publikacji: lipca 15, 2020

Przędziorek w uprawie ogórka

Tetranychus_urticae_Koppert_BIological_Systems_Koppert_BIological_Systems_BIological_Systems-13.jpg

Najlepsze rozwiązania biologiczne na przędziorka w uprawie ogórka

Niewielkich rozmiarów przędziorek zaliczany jest do najgroźniejszych szkodników w uprawie ogórków pod osłonami. Żeruje głównie na spodniej stronie liści, gdzie nakłuwa komórki i wysysa ich zawartość. Liście zaatakowane przez przędziorka żółkną i zamierają. Dodatkowo, przy dużym nasileniu, przędziorek tworzy bardzo nieestetyczne pajęczyny.

Walka z przędziorkiem jest wyzwaniem dla producentów. Ograniczona dostępność środków chemicznych, coraz większa odporność przędziorka na dostępne substancje aktywne, a także problemy z prawidłowym pokryciem liści podczas zabiegu (np. poprzez utworzone pajęczyny) spowodowały zmianę strategii ochrony upraw.

Jakie są rozwiązania?

Nasza strategia opiera się głównie na wykorzystaniu dwóch wrogów naturalnych: Neoseiulus californicus zawartych w naszym produkcie Spical oraz Phytoseiulus persimilis, który występuje w Spidexie.

Neoseiulus californicus aktywnie poszukuje przędziorków, a następnie wysysa je. Atakuje wszystkie stadia rozwojowe przędziorka, lecz preferuje młodsze. Wprowadzamy go na początku cyklu uprawowego, gdyż może przetrwać bez przędziorka, odżywiając się pyłkiem i innymi roztoczami. Toleruje wysoką temperaturę, niską wilgotność oraz szereg pestycydów. Produkt Spical występuje w dwóch formach, wygodnych saszetkach gotowych do rozwieszenia na roślinie bądź w butelce.

P. persimilis (dobroczynek szklarniowy) introdukujemy po pojawieniu się przędziorka w obiekcie. Bez pożywienia w postaci wymienionego szkodnika P. persimilis staje się kanibalem. Dobroczynek szklarniowy żywi się wszystkimi stadiami rozwojowymi przędziorka. Drapieżny roztocz aktywnie poszukuje ofiarę, następnie nakłuwa ją i wysysa jej wnętrze. Produkt Spidex dostarczany jest w butelkach, rozsypujemy go po wierzchołkach roślin w miejscu występowania szkodnika. Ten niepozornych rozmiarów drapieżca potrafi zjeść 5 dorosłych lub 20 larw i jaj przędziorka dziennie.

Przędziorek w ogórku potrafi siać spustoszenie. Nie ma jednak powodu do strachu, gdyż nasze produkty walczą z nim skutecznie i szybko.

Spical_Koppert_BIological_Systems_Koppert_BIological_Systems_BIological_Systems.jpg