Kategoria: Wiedza
Data publikacji: sierpnia 16, 2021

Nowe, ekologiczne w 85% ule Natupol

W swojej codziennej działalności dokładamy wszelkich starań, by dbać o naturę ograniczając odpady i stosując przyjazne dla środowiska materiały w swoich produktach. Aby realizować ten cel, wdrażamy program zrównoważonego rozwoju oraz stworzyliśmy wyspecjalizowane grupy ds. zrównoważonego rozwoju, zajmujące się pięcioma kluczowymi obszarami operacyjnymi i produkcyjnymi.

Ule Natupol to obszar działania grupy ds. opakowań i surowców – dzięki jej wysiłkom dokonujemy ogromnych postępów w zakresie zastępowania dotychczasowych materiałów wyłącznie odnawialnymi lub pochodzącymi z recyklingu. W tym celu podejmujemy nieustannie nowe inicjatywy badawczo-rozwojowe, które są skupione na zrównoważonym rozwoju. Dążymy do znaczącego obniżenia ilości wytwarzanych odpadów, zwiększenia udziału ekologicznych materiałów w naszych produktach i energii pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych w większości naszych procesów produkcyjnych. Naszym celem jest zmniejszenie śladu węglowego wynikającego z procesów produkcji i transportu o 52%.

Realizując krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju i ekologii, takie jak nowe prawo Unii Europejskiej dotyczące odpadów*, które weszło w życie 4 marca 2019 roku, podjęliśmy odpowiednie kroki, mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu uli Natupol na środowisko.

Najnowszym rozwiązaniem zastosowanym w ulach Natupol jest wkładka wykonana z tworzywa sztucznego z recyklingu. Nieustanne prace badawczo-rozwojowe, których celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu działalności i produktów firmy Koppert na środowisko, a także coraz większe zapotrzebowanie na bardziej ekologiczne ule ze strony ogrodników, doprowadziły do powstania przyjaźniejszego dla środowiska rozwiązania, opartego na materiałach pochodzących z recyklingu.

Zmiany dla ekologii

Od kilku lat tektura stosowana w ulach z serii Natupol jest produkowana z papieru pochodzącego z recyklingu. Od niedawna także elementy ula wykonane z tworzyw sztucznych, takie jak wejście oraz wkładka wyściełająca jego wnętrze, zostały wykonane z odpadów plastikowych poddanych recyklingowi.

Oznacza to, że ule Natupol są obecnie produkowane głównie z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu. Takie rozwiązanie przybliża nas o kolejny krok do realizacji naszej misji – zastąpienia nieodnawialnych tworzyw sztucznych przyjaznymi dla środowiska materiałami i zmniejszenia ilości odpadów.

Odzyskane tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu wykorzystywane do produkcji uli Natupol charakteryzuje się najwyższą jakością i zostało poddane rygorystycznym badaniom dowodzącym, że ul spełnia wysokie wymagania funkcjonalne, jak i zaspokaja potrzeby trzmieli. Nasz dostawca deklaruje, że jego zastosowanie „zmniejsza wpływ na środowisko i ślad węglowy o 52% w porównaniu z rozwiązaniami wykorzystującymi pierwotne tworzywa sztuczne”. Wkładka z tworzywa sztucznego zastosowana w ulach Natupol firmy Koppert jest obecnie wykonana w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu.

Nowa wersja naszego ula stanowi kolejny krok do naszego celu – budowy ula w 100% przyjaznego dla środowiska.