Kategoria: Aktualności
Data publikacji: września 29, 2023

Dzień Świadomości Strat i Marnowania Żywności

Walka z utratą i marnowaniem żywności: Działamy, by zmienić system jej produkcji

Utrata i marnotrawstwo żywności stanowią poważne światowe wyzwanie, powodując kryzysy humanitarne, napięcia gospodarcze i degradację środowiska. Dane statystyczne szokują - w 2022 r. od 691 do 783 milionów osób doświadczyło głodu (FAO, 2023).

Żywność jest tracona lub marnowana w każdej części procesu jej produkcji, a niezwykle znaczącym czynnikiem są zniszczenia upraw powodowane przez szkodniki i choroby. FAO szacuje, że z winy szkodników każdego roku tracone jest do 40 procent światowej produkcji roślinnej, przy czym choroby roślin kosztują światową gospodarkę ponad 220 miliardów dolarów, a działalność szkodników generuje straty przekraczające 70 miliardów dolarów.

W Koppert jesteśmy świadomi ogromu tych strat, dlatego odgrywamy coraz większą rolę w promowaniu zrównoważonych metod produkcji roślinnej, zmniejszając ilość szkodliwych substancji przedostających się do ekosystemów upraw, wspierając rolników, sadowników i innych plantatorów w zwiększaniu plonów i jakości ich produktów.

Biologiczna ochrona upraw: Wspieramy stosowanie biologicznych środków ochrony roślin i pożytecznych mikroorganizmów w celu naturalnego zwalczania szkodników. Takie podejście minimalizuje potrzebę stosowania chemicznych pestycydów, skutecznie zmniejszając straty w uprawach i gwarantując jakość zebranych produktów.

Poprawa zapylania: Zapylacze, takie jak pszczoły, są niezbędne do prawidłowego rozwoju wielu upraw. Nasze rozwiązania w zakresie naturalnego zapylania zwiększają jego skuteczność, umożliwiając rolnikom i sadownikom osiąganie wyższych plonów, tym samym zmniejszając ryzyko strat spowodowanych przez brak lub niewystarczające zapylenie.

Wzmocnienie kondycji upraw: Nasze rozwiązania w zakresie poprawy zdrowia roślin wzmacniają ich naturalne mechanizmy obronne, czyniąc je bardziej odpornymi na choroby i czynniki środowiskowe. To proaktywne podejście umożliwia zapobieganie stratom w plonach wynikające z różnych czynników, w tym niekorzystnych warunków pogodowych i patogenów przenoszonych przez glebę.

Przeciwdziałanie utracie i marnotrawieniu żywności odgrywa kluczową rolę w przekształcaniu systemów rolno-spożywczych poprzez zwiększanie dostępności żywności, wzmacnianie bezpieczeństwa żywnościowego i wspieranie zdrowej diety przy jednoczesnym budowaniu odporności.

W Dniu Świadomości Utraty i Marnowania Żywności zapewniamy, że nieustannie angażujemy się we wspieranie plantatorów na całym świecie tworząc pionierskie i zrównoważone rozwiązania, by przeciwdziałać tym istotnym problemom. Każdego dnia podejmujemy działania, by zmienić istniejące systemy produkcji żywności, przyczyniając się do bardziej zrównoważonej i dostatniej przyszłości dla nas wszystkich.