Kategoria: Aktualności
Data publikacji: sierpnia 10, 2023

Biologiczne pestycydy i fungicydy - naturalny sposób walki ze szkodnikami i chorobami w uprawach polowych

Wraz z rosnącą odpornością chemiczną i coraz bardziej ograniczoną dostępnością środków chemicznych do stosowania w uprawach, producenci poszukują nowych rozwiązań, aby wypełnić istniejące luki w systemach ochrony roślin. W przypadku upraw ogrodniczych, biologiczne pestycydy i fungicydy skutecznie wypełniają wiele z nich. W rolnictwie organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności również szybko nadrabiają zaległości, rozszerzając rejestrację metod biologicznych o uprawy polowe. Paolo Banzato, Product Manager w Koppert, wyjaśnia, które rozwiązania można już stosować w rolnictwie, które oczekują na rejestrację oraz jak wpisują się one w systemy IPM.

Biologiczne pestycydy i fungicydy to środki w pełni naturalne - wyjaśnia Paolo Banzato.

"Biologiczne pestycydy i fungicydy to środki w pełni naturalne", wyjaśnia Paolo Banzato. "Aktywnymi składnikami są tu mikroorganizmy organizmy, takie jak pożyteczne grzyby i bakterie, które pomagają zwalczać szkodniki i choroby odglebowe. Proces rejestracji dla metod biologicznej kontroli chorób i szkodników jest długotrwały, mimo ich udowodnionej skuteczności oraz bezpieczeństwa. Z powodzeniem zarejestrowaliśmy szeroką gamę biologicznych pestycydów i fungicydów do użytku szklarniowego. Teraz ciężko pracujemy, aby rozszerzyć rejestracje produktów do zastosowań polowych".

Zwalczanie chorób odglebowych za pomocą Trianum

Rezultatem podjętych przez nas wysiłków jest zatwierdzenie przez wiele krajów stosowania Trianum w uprawach polowych, takich jak ziemniaki, marchew, warzywa liściaste i cebula. Ten biologiczny fungicyd zwalcza szereg chorób odglebowych, powodowanych przez patogeny takie jak Pythium, Rhizoctonia i Fusarium w różnych gatunkach warzyw. Paolo: "Skuteczność Trianum jest porównywalna ze skutecznością chemicznego fungicydu, przy czym chemiczne środki ochrony powodują stres u rośliny, natomiast Trianum sprawia, że roślina jest bardziej odporna na stres. Zdrowsze systemy korzeniowe poprawiają pobieranie wody i składników odżywczych oraz stymulują wzrost roślin". Podobnie jak większość metod biokontroli, Trianum nie wymaga specjalnego sprzętu do aplikacji. "Mimo, że jest to produkt naturalny, jest dostępny w różnych formulacjach, aby dopasować się do różnych systemów aplikacji stosowanych przez rolników. Trianum-P można stosować w formie oprysku lub dodawać do systemu nawadniania natomiast Trianum-G aplikujemy do gleby lub bezpośrednio do redlin za pomocą granulatora".

Zwalczanie szkodników za pomocą pożytecznych nicieni

Powszechnie dostępne do stosowania w uprawach zewnętrznych pożyteczne nicienie, działają jako wysoce skuteczny biologiczny insektycyd. "W większości krajów proces rejestracji nicieni jest łatwiejszy niż w przypadku biofungicydów, takich jak Trianum. Wynika to z faktu, że są to organizmy żywe. Sam produkt wygląda jak większość rozwiązań do kontroli biologicznej. Preparat utrzymuje nicienie w stanie uśpienia do momentu połączenia ich z wodą. Po przygotowaniu cieczy roboczej zaczynają instynktownie polować na swoje ofiary. Ich powszechna dostępność to dobra wiadomość dla właścicieli upraw, ponieważ pożyteczne nicieniesą niezwykle wszechstronne. Chronią przed szerokim spektrum szkodników glebowych, takich jak gąsienice motyli, drutowce, larwy muchówek oraz chrząszczy. Dotyczy to zarówno upraw sadowniczych, warzyw uprawianych pod osłonami jak i warzyw gruntowych, takich jak warzywa liściaste, cebula, marchew czy fasola. Odnotowaliśmy również doskonałe wyniki w zwalczaniu szkodników atakujących liście, w szczególności gąsienic".

Dopasowanie metod biokontroli do systemów IPM

Biologiczne pestycydy i fungicydy docelowo zminimalizują lub nawet wyeliminują zależność od produktów chemicznych, a tym samym przyczynią się do bardziej zrównoważonego rolnictwa. Warto podkreślić, że są one bezpieczne zarówno dla osób odpowiedzialnych za ich aplikację jak i dla środowiska oraz konsumenta. Ponadto zapewniają brak pozostałości i nie wymagają zachowania przerwy przed zbiorami, a szkodniki nie rozwijają na nie odporności. Co najważniejsze, uprawiający z łatwością łączą metody biokontroli z własną strategią zintegrowanego zarządzania szkodnikami (IPM). Paolo: "Chcemy jak najbardziej ułatwić wdrażanie metod biologicznej ochrony, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były kompatybilne zarówno ze sprzętem posiadanym przez rolników, jak i stosowanymi przez nich procesami aplikacji. Przekazujemy informacje o wszelkich potencjalnych problemach z kompatybilnością jednocześnie zapewniając stosowne rozwiązania. Przykładowo produkty, których nie można mieszać w zbiorniku, często mogą być stosowane oddzielnie w odstępie kilku dni".

Rozwiązania do zastosowań polowych

Długość procesu rejestracji środków biologicznych różni się w zależności od kraju. Dostęp do największej liczby rozwiązań biologicznych mają obecnie rolnicy z Brazylii. Inne części świata nadrabiają jednak zaległości. "Jesteśmy w trakcie rozszerzania rejestracji Mycotal, biologicznego środka owadobójczego do zwalczania mszyc, mączlikówi wciornastków, dedykowanego do stosowania w uprawach polowych" - mówi Paolo. "Naszym celem jest wypełnienie luk w systemach ochrony upraw, a Mycotal znacząco przyczyni się do jego realizacji. Oprócz działań w zakresie rejestracji produktów, stale optymalizujemy nasze preparaty, aby wydłużyć ich żywotność oraz ułatwić ich przechowywanie i stosowanie. Naszą wizją jest opracowanie systemowego podejścia do zwalczania wszystkich głównych szkodników i chorób w uprawach polowych".