Cele Zrównoważonego Rozwoju

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Aktywny wkład w Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju

W 2015 roku ustalone zostały Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, których intencją jest osiągnięcie lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich.
17 celów dotyczy ubóstwa, głodu, edukacji, nierówności płci, czystej wody i innych bardzo ważnych kwestii.

My, we współpracy z naturą, aktywnie przyczyniamy się do lepszego zdrowia ludzi i planety. Jesteśmy zaangażowani w osiągnięcie naszego ostatecznego celu jakim jest w 100% zrównoważone ogrodnictwo i rolnictwo. Dzieląc się naszą wiedzą przyczyniamy się do poprawy bezpieczeństwa żywnościowego na świecie i ochrony środowiska.

W jaki sposób przyczyniamy się do osiągnięcia celów ONZ?

Zwalczanie szkodników i chorób roślin w szklarni za pomocą drapieżnych roztoczy, zwiększenie odporności roślin poprzez wykorzystanie grzybów oraz wprowadzenie trzmieli w celu poprawy zapylania: wszystko to bezpośrednio i pośrednio umożliwiło znaczne ograniczenie stosowania środków chemicznych w ogrodnictwie i rolnictwie. Nie tylko walczymy ze szkodnikami i chorobami, ale aktywnie poprawiamy zdrowie roślin oraz ludzi pracujących w ogrodnictwie i rolnictwie. Wpływa to również na zdrowie konsumentów, którzy, dzięki temu mają dostęp do produktów wolnych od pozostałości.

Kluczowe cele dla Koppert

Cel 2 - Zero głodu

Najnowsze dane pokazują, że ponad miliard ludzi każdego dnia głoduje, a światowe statystyki dowodzą, że co roku 30 do 40% produkcji roślinnej w ogrodnictwie i rolnictwie jest niszczone przez szkodniki i choroby. Portfolio naszych rozwiązań biologicznych to produkty bezpieczne i zrównoważone. Oferujemy makro- i mikrobiologiczne alternatywy dla pestycydów i nawozów sztucznych. Nasze produkty działają zarówno nad ziemią, jak i wokół systemu korzeniowego. Aktywnie promujemy zintegrowane zarządzanie uprawami, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i w krajach rozwijających się. Dzielimy się naszą wiedzą z organizacjami non-profit, ośrodkami badawczymi i środowiskiem akademickim, aby dotrzeć do ogrodników we wszystkich zakątkach świata. Fundacja Koppert zapewnia także, w ramach projektów społecznych, szkolenia z zintegrowanego zwalczania szkodników dla specjalistów, którzy doradzają lokalnym ogrodnikom.

Cel 9 – innowacyjność, przemysł i infrastruktura

Innowacja jest częścią naszego DNA. Nieustanne dążenie do odkrywania i wykorzystywania powiązań w naturze stanowi sedno naszych działań. Nasza siła tkwi w umiejętności przekształcenia tej wiedzy w praktyczne zastosowania, które przyczyniają się do znalezienia rozwiązania problemów w ogrodnictwie i rolnictwie.

Chociaż jesteśmy znani z naszych produktów, nasza firma jest przede wszystkim firmą wiedzy. Nasze badania i rozwój były źródłem biologicznych rozwiązań, które są stosowane na całym świecie. Przełomowe odkrycia obejmują wprowadzenie trzmieli do naturalnego zapylania, pożytecznych makro- i mikroorganizmów do zwalczania szkodników i chorób oraz poprawy zdrowia i wzrostu roślin. Rozwijamy także technologie biokontroli, takich jak drony do wykrywania szkodników i chorób roślin oraz systemy aplikowania produktów. Tworzymy także powiązane technologie, jak aplikacja do monitoringu - Natutec Scout.

Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Szacuje się, że do 2050 r. planetę zamieszkiwać będzie od 9 do 10 miliardów ludzi. Presja kurczących się zasobów naturalnych, które zapewniają żywność dla rosnącej populacji, powoduje, że ogrodnicy muszą znacznie ograniczyć straty plonów i marnotrawstwo żywności. Pomaga w tym wprowadzanie rozwiązań biologicznych, takich jak naturalne drapieżniki i pożyteczne mikroorganizmy. Minimalizuje to także stosowanie pestycydów i nawozów sztucznych zmniejszając zanieczyszczenie i ślad węglowy.
Za pośrednictwem Fundacji Koppert pomagamy ogrodnikom z najdalszych zakątkach świata zwiększać ich plony. Wraz z wieloma holenderskimi firmami byliśmy częścią projektu „Seed2Feed” w Kenii, który pokazał mieszkańcom sposoby zwiększania plonów za pomocą środków biologicznych, rezygnując z pestycydów. W rezultacie mieszkańcy nie tylko powiększyli swoje plony, ale także zmniejszyli ubóstwo i zanieczyszczenie na tym obszarze.
Zrównoważony rozwój to dla nas ciągły proces. W ostatnich latach zyskaliśmy dodatkowy impuls do usprawniania naszych procesów produkcyjnych, zarządzania zasobami, opakowaniami, transportem. Wszyscy nasi pracownicy zostali także włączeni w ten proces, który ma na celu uczynienie zrównoważonego rozwoju częścią DNA firmy Koppert.

Cel 15 - Życie na lądzie

Jesteśmy motorem zmian w rolnictwie i ogrodnictwie. Bezpośrednio lub pośrednio odgrywamy rolę w uświadamianiu ogrodnikom i innym zainteresowanym zagrożeń związanych ze stosowaniem środków chemicznych do zwalczania szkodników i chorób roślin, a także nawożenia. Opracowujemy alternatywy rozwiązań chemicznych, które pochodzą z samej natury. Wspierają one bioróżnorodność i promują zrównoważone praktyki rolnicze i ogrodnicze.
Programy Natugro czy Trianum promują zdrowie roślin, wzmacniając uprawę i poprawiając jej odporność na niekorzystne czynniki środowiskowe poprzez zwiększanie wchłaniania składników odżywczych i chroniąc uprawę przed szkodliwymi chorobami. Mikroorganizmy wspierają odporność roślin i optymalizują relacje między systemem korzeniowym a glebą. W ostatnich latach nasza wiedza na temat mikroorganizmów, biostymulatorów i feromonów zainspirowała rozwiązania, które poprawiły odporność roślin na stres, szkodniki i choroby.

Cel 17 – Partnerstwo na rzecz celów

Budowanie partnerstwa to jedna z naszych podstawowych wartości. Współpraca leży w naszym DNA. Nie możemy jednak zrealizować naszej misji i wizji działając w pojedynkę - musimy współpracować z innymi. Dlatego jesteśmy otwarci na budowanie relacji - wewnątrz naszych firmowych struktur, ale także poza nimi.

Potrzebujesz pomocy?