Phytonemus pallidus

Roztocz truskawkowiec

Informacje ogólne

Roztocz truskawkowiec (Phytonemus pallidus) powoduje poważne szkody w uprawach truskawek. Jest także powszechnym szkodnikiem bytującym w cyklamenach, gerberach i innych roślinach ozdobnych.

Roztocza należące do rodziny różnopazurkowców (Tarsonemidae) wykazują większą różnorodność nawyków żywieniowych niż jakakolwiek inna rodzina roztoczy. Są gatunki, które żywią się grzybami, algami, roślinami, a także drapieżnikami i pasożytami owadów i roztoczy. Osobniki bytujące na roślinach mogą wyrządzić znaczne szkody u żywiciela.

Różnopazurkowce, takie jak roztocz truskawkowiec (Phytonemus pallidus), mogą występować zarówno w uprawach roślin warzywnych, jak i ozdobnych.

Cykl rozwojowy i wygląd roztocza truskawkowca

Cykl rozwojowy roztocza truskawkowca (Phytonemus pallidus) dzieli się na następujące etapy: jajo, larwa i osobnik dorosły. Jednak dojrzewające samice pozostają w osłonie larwalnej do czasu, aż się wyłonią. To stadium jest często uważane za czwarte stadium nazywane poczwarką, poczwarką rzekomą lub nimfą w stadium spoczynkowym.

Dorosłe samice są żółtawobrązowe, mają około 0,25 mm długości i tylne odnóża zredukowane do smukłych struktur nitkowych, które nie są używane do chodzenia. Samce są mniejsze niż samice, a ich tylne nogi są zmodyfikowane i wykorzystywane do przenoszenia dojrzewających samic.

Jaja roztocza truskawkowca są o połowę mniejsze od roztocza dorosłego. Mają owalny kształt, są gładkie, przezroczyste i dwa razy dłuższe niż szerokość ich ciała. Oba ich końce są jednakowo zaokrąglone. Larwy są białe, nieprzeźroczyste i mają tylko trzy pary odnóży. Rozwijają się w stadium spoczynkowym (nimfa dojrzewająca). Jest to etap przejściowy między larwą a dorosłym roztoczem, podczas którego roztocze pozostaje nieruchome na powierzchni liścia i nie żeruje.

Zwalczanie roztocza truskawkowca