Polyphagotarsonemus latus

Roztocz szklarniowiec

Informacje ogólne

Roztocz szklarniowiec (Polyphagotarsonemus latus) występuje naturalnie w klimacie tropikalnym. W strefie umiarkowanej żeruje na roślinach szklarniowych. Roztocz szklarniowiec (Polyphagotarsonemus latus) ma szeroką gamę roślin żywicielskich. W szczególności lubi paprykę, a także bakłażana, pomidora i ogórka. Ponadto atakuje wiele roślin ozdobnych, takich jak azalia, begonia, gerbera i cyklamen. W uprawach polowych w klimacie umiarkowanym roztocz szklarniowiec (Polyphagotarsonemus latus) nie stanowi poważnego problemu, ponieważ nie jest w stanie zimować.

Roztocza należące do rodziny różnopazurkowców (Tarsonemidae) wykazują większą różnorodność nawyków żywieniowych niż jakakolwiek inna rodzina roztoczy. Są gatunki, które żywią się grzybami, algami, roślinami, a także drapieżnikami i pasożytami owadów i roztoczy. Osobniki bytujące na roślinach mogą wyrządzić znaczne szkody u żywiciela.

Różnopazurkowce, takie jak roztocz szklarniowiec (Polyphagotarsonemus latus), mogą występować zarówno w uprawach roślin warzywnych, jak i ozdobnych.

Cykl rozwojowy i wygląd roztocza szklarniowca

Cykl rozwojowy różnopazurkowców dzieli się na następujące etapy: jajo, larwa i osobnik dorosły. Larwy mają trzy pary odnóży, a osobniki dorosłe — cztery pary. Ostatnia para odnóży u samców i samic różni się od pozostałych i nie jest używana do chodzenia. Po wylinieniu do trzeciego stadium larwalnego larwy pozostają w swojej osłonce przez jeden lub dwa dni, a następnie wyłaniają się jako osobniki dorosłe. To stadium jest często uważane za czwarte stadium nazywane poczwarką, poczwarką rzekomą lub nimfą w stadium spoczynkowym. Samce używają czwartej pary odnóży do przenoszenia młodych dojrzewających samic (nimf w stadium spoczynkowym), które wciąż znajdują się w osłonce larwalnej. Do kopulacji dochodzi, gdy tylko dorosła samica wynurzy się z osłonki larwalnej. Różnopazurkowce nie mają oczu.

Samice różnopazurkowców (Polyphagotarsonemus latus) składają jaja głównie na dolnej stronie liścia lub na powierzchni owoców. Wydłużone, owalne jaja są mocno przytwierdzone do powierzchni i są raczej duże (około 0,07 mm) w porównaniu z kolejnymi, aktywnymi stadiami. Jaja są przezroczyste i nakrapiane białymi plamkami.

Larwa roztocza szklarniowca przypomina osobnika dorosłego, ale jest nieco mniejsza i ma tylko trzy pary odnóży.

Osobnik dorosły po wyłonieniu się ma około 0,2 mm długości, owalne i szerokie ciało w kolorze bladożółtym lub żółtozielonym, w zależności od rodzaju i ilości spożywanego pokarmu. Samice mają biały pasek na plecach.