Korzystne mikroorganizmy

Czym są pożyteczne mikroorganizmy?

Pożyteczne mikroorganizmy, znane również jako pożyteczne drobnoustroje, to mikroorganizmy, które wywierają pozytywny wpływ na swoje środowisko, w tym na różne systemy biologiczne i organizmy. Mikroorganizmy te odgrywają kluczową rolę w biologicznym zwalczaniu szkodników poprzez skuteczne infekowanie i zwalczanie szkodliwych organizmów.

Korzystne mikroorganizmy do zwalczania szkodników obejmują grzyby, bakterie i wirusy, które naturalnie występują w środowiskach takich jak gleba, woda i powietrze. Mikroorganizmy te są wykorzystywane do zwalczania szkodników poprzez zastosowania takie jak biopestycydy, gdzie są one wprowadzane do zwalczania szkodników, zapewniając ekologiczną alternatywę dla pestycydów chemicznych.

Dobrze znanymi przykładami pożytecznych mikroorganizmów są grzyby Lecanicillium muscarium, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae i Isaria fumosoroseus oraz bakteria Bacillus thuringiensis.

Korzystne mikroorganizmy do zwalczania szkodników

Jak to działa

 1. Infekcja i kolonizacja: Pożyteczne mikroorganizmy zaczynają od zainfekowania swoich owadzich żywicieli. Grzyby wytwarzają zarodniki, które przyczepiają się do kutikuli owada (zewnętrznej powłoki). Po przyczepieniu zarodniki kiełkują, przenikają przez kutikulę i kolonizują ciało owada.
 2. Uszkodzenia wewnętrzne: Po wniknięciu do wnętrza owada grzyb rozmnaża się, powodując uszkodzenia wewnętrzne. Może to doprowadzić do śmierci owada.
 3. Produkcja zarodników: Gdy owad poddaje się infekcji grzybiczej, grzyb nadal rośnie. Ostatecznie wytwarza więcej zarodników, które mogą zostać uwolnione do środowiska i zainfekować inne szkodniki.

Zalety mikroorganizmów w rolnictwie

Brak szkodliwych pozostałości

W przeciwieństwie do pestycydów chemicznych, pożyteczne mikroorganizmy stanowią minimalne zagrożenie dla środowiska. Rozkładają się naturalnie, nie pozostawiając szkodliwych pozostałości.

Precyzyjna kontrola szkodników

Pożyteczne mikroorganizmy są specyficzne dla docelowych szkodników, takich jak mszyce, mączliki i wciornastki, minimalizując szkody dla pożytecznych owadów i innych organizmów niedocelowych.

Zmniejszona zależność od pestycydów

Włączenie pożytecznych mikroorganizmów do strategii zwalczania szkodników zmniejsza zapotrzebowanie na pestycydy chemiczne, przyczyniając się do bardziej zrównoważonego i ekologicznego rolnictwa.

Korzystne produkty mikroorganizmów

Koppert oferuje szereg produktów zawierających pożyteczne mikroorganizmy, które odegrały kluczową rolę w zwalczaniu szkodników w zrównoważonym rolnictwie. Wykorzystując naturalne mechanizmy obronne, Koppert wykorzystuje moc grzybów entomopatogennych, takich jak Lecanicillium muscarium (Mycotal), Beauveria bassiana (Boveril), Metarhizium anisopliae (Metarril) i Isaria fumosoroseus (Isarid), aby zapewnić skuteczne rozwiązania w zakresie zwalczania szkodników. Te pożyteczne mikroorganizmy, starannie opracowane i poparte wieloletnimi badaniami, zostały zaprojektowane w celu zwalczania określonych szkodników, zapewniając precyzyjne zwalczanie szkodników i skuteczność. Dostępność tych produktów zależy od przepisów obowiązujących w danym kraju.

Korzystne mikroorganizmy mogą być stosowane za pomocą różnych metod opryskiwania. Konkretna metoda aplikacji zależy od docelowych szkodników i rodzaju uprawy.

Często zadawane pytania

 • Czym są pożyteczne mikroorganizmy i w jaki sposób przyczyniają się do zwalczania szkodników w rolnictwie?
  Czym są pożyteczne mikroorganizmy i w jaki sposób przyczyniają się do zwalczania szkodników w rolnictwie?

  Pożyteczne mikroorganizmy, w szczególności grzyby entomopatogenne, takie jak Lecanicillium muscarium (Mycotal), Beauveria bassiana (Boveril), Metarhizium anisopliae (Metarril) i Isaria fumosoroseus (Isarid), są naturalnie występującymi organizmami, które infekują i zabijają owady. W rolnictwie służą one jako potężni sprzymierzeńcy w zwalczaniu szkodników poprzez ukierunkowanie i zmniejszenie populacji szkodliwych szkodników.

 • Czy pożyteczne mikroorganizmy są bezpieczne dla upraw i środowiska?
  Czy pożyteczne mikroorganizmy są bezpieczne dla upraw i środowiska?

  Tak, pożyteczne mikroorganizmy są przyjazne dla środowiska i stwarzają minimalne ryzyko dla upraw i organizmów niebędących przedmiotem zwalczania. Stanowią naturalną alternatywę dla pestycydów chemicznych, nie pozostawiając szkodliwych pozostałości i przyczyniając się do zrównoważonych praktyk rolniczych.

 • Jak stosować pożyteczne mikroorganizmy w uprawach?
  Jak stosować pożyteczne mikroorganizmy w uprawach?

  Korzystne mikroorganizmy mogą być stosowane za pomocą różnych metod opryskiwania. Konkretna metoda aplikacji zależy od docelowych szkodników i rodzaju uprawy. Koppert zapewnia kompleksowe wytyczne dotyczące odpowiednich technik aplikacji dla swojej gamy produktów zawierających pożyteczne mikroorganizmy.

 • Czy pożyteczne mikroorganizmy mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym?
  Czy pożyteczne mikroorganizmy mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym?

  Tak, pożyteczne mikroorganizmy są odpowiednie dla rolnictwa ekologicznego. Są one zgodne z zasadami rolnictwa ekologicznego, zapewniając naturalne i biologiczne rozwiązanie problemów ze szkodnikami, bez użycia syntetycznych środków chemicznych.

 • Czy pożyteczne mikroorganizmy szkodzą pożytecznym owadom lub innym gatunkom niedocelowym?
  Czy pożyteczne mikroorganizmy szkodzą pożytecznym owadom lub innym gatunkom niedocelowym?

  Nie, pożyteczne mikroorganizmy są specyficzne dla docelowych szkodników i zazwyczaj nie szkodzą pożytecznym owadom ani innym gatunkom niebędącym celem zwalczania. To precyzyjne ukierunkowanie sprawia, że są one cennym składnikiem strategii zintegrowanej ochrony przed szkodnikami (IPM).

 • Kiedy widoczne są efekty działania pożytecznych mikroorganizmów?
  Kiedy widoczne są efekty działania pożytecznych mikroorganizmów?

  W wielu przypadkach zauważalny wpływ na populacje szkodników można zaobserwować w ciągu kilku dni lub tygodni po zastosowaniu.

 • Czy pożyteczne mikroorganizmy mogą być stosowane zapobiegawczo, czy też są skuteczne dopiero po pojawieniu się szkodników?
  Czy pożyteczne mikroorganizmy mogą być stosowane zapobiegawczo, czy też są skuteczne dopiero po pojawieniu się szkodników?

  Pożyteczne mikroorganizmy nie są stosowane zapobiegawczo. Mikroorganizmy są skuteczne w zwalczaniu istniejących inwazji szkodników, przyczyniając się do bardziej odpornego i zrównoważonego systemu rolniczego.