Kategoria: Informacja prasowa
Data publikacji: stycznia 30, 2019

Choroby roślin uprawnych - ochrona biologiczna korzeni

choroby roślin uprawnych

Biopreparaty

Zdrowy rozwój strefy korzeniowej rośliny jest gwarantem dobrej jakości materiału wyjściowego, zarówno młodych roślin, jak i kilkuletnich, uprawianych w gruncie czy w kontenerach. Dlatego należy dbać o jego zdrowotność i czystość fitosanitarną.

Biopreparaty


Głównymi szkodnikami, które potrafią wyrządzić wiele szkód są ziemiórki, opuchlaki i pędraki. Istnieje wiele sposobów na walkę z nimi, ale ochrona biologiczna daje jedne z lepszych rezultatów.

Nicienie Steinernema feltiae, zawarte w preparacie ENTONEM, są stosowane do zwalczania m.in. ziemiórek.Nicienie te są bardzo aktywne, a ich nisza temperatury jest szeroka, od 8˚C do 28˚C. Zaaplikowane do podłoża dostają się poprzez naturalne otwory gębowe, odbytowe czy przetchlinki do wnętrza larw, tam wydzielają specjalne bakterie, które to modyfikują tkanki do postaci łatwo przyswajalnej przez nicienie. Skutkuje to obumarciem ofiary, a namnożone w jej ciele nicienie wydostają się i szukają kolejnych larw.

biopreparaty

Nicienie z gatunku Heterorhabditis bacteriophora dostępne w popularnym preparacie LARVANEM, są wysoce skuteczne w walce z opuchlakami i pędrakami. Mechanizm działania jest podobny, jak w przypadku Steinernema feltiae. Ważna w tym przypadku jest identyfikacja szkodnika, aby termin aplikacji był odpowiedni, ponieważ nicienie żerują w larwach pierwszego stopnia rozwoju. Zwalczanie opuchlaków wykonujemy wiosną (kwiecień, maj) i wczesną jesienią (sierpień, wrzesień), natomiast pędraków latem (lipiec, sierpień). Aplikację nicieni należy powtarzać przez 3-4 kolejne lata z rzędu, w zależności od tego, z jakim chrząszczem mamy do czynienia.

Choroby roślin uprawnych i doniczkowych

Uszkodzone rośliny, warto jest zabezpieczyć i wzmocnić Trichoderma harzianumT-22, czyli preparatem TRIANUM, w celu przyspieszenia regeneracji korzeni. Jest to pożyteczny i naturalny grzyb, który bardzo szybko kiełkuje po aplikacji i zasiedla korzenie rośliny. Blokuje tym samym wnikanie patogenów przez uszkodzone mechanicznie części korzeni, które wcześniej zostały nadgryzione przez opuchlaki czy pędraki.

Choroby grzybowe roślin doniczkowych

Ochrona biologiczna, stosowana systematycznie daje dobre rezultaty, szczególnie przy walce ze szkodnikami glebowymi, które bardzo szybko uodparniają się na działanie środków chemicznych.

Artykuł Karoliny Lik, który ukazał się w czasopiśmie Szkółkarstwo 2018/02, strona 49