Pestalotiopsis longisetula

Plamistość liści truskawki

Informacje ogólne

Nowe choroby truskawek przypisano działaniu gatunku Pestalotiopsis clavispora w przypadku zgnilizny korzeni i koron (truskawek), której objawy po raz pierwszy zaobserwowano w Holandii, lub gatunku Pestalotiopsis longisetula w przypadku plamistości liści, takich jak plamistość liści truskawki i zgnilizna owoców (choroby występujące głównie w Brazylii). Rodzaj ten jest dość złożony, więc taksonomia może się zmienić. Gatunek Pestalotiopsis clavispora nosi również nazwę Neopestalotiopsis clavispora.

Cykl życia i wygląd plamistości liści truskawki

Niewiele wiadomo na temat cyklu rozwojowego. Grzyb wytwarza askospory i konidia, ale ich rola w epidemii nie została jeszcze ustalona.

Zapobieganie plamistości liści truskawki