Kategoria: Aktualności
Data publikacji: marca 29, 2021

Spidex Vital - innowacyjny, ulepszony produkt do walki z przędziorkiem

Spidex Vital - preparat na roztocza Spidex Vital - preparat na roztocza

Doświadczenia i badania pozwalają nam udoskonalać produkty czyniąc je jeszcze bardziej skutecznymi. Tak też stało się w przypadku Spidex – preparat na roztocza, który od lat pomaga naszym klientom zwalczać przędziorki w swoich uprawach. Doczekał się on swojego bardziej skutecznego, innowacyjnego następcy – Spidex Vital. Sprzedaż rozpoczęła się 15 lutego dla producentów w USA, Holandii, Meksyku i Kanadzie, a 29 marca produkt stał się dostępny dla klientów na całym świecie.

Czy Spidex Vital jest lepszy od tradycyjnego Spidex?

Spidex Vital zapewnia lepszą kontrolę ognisk przędziorków niż tradycyjny Spidex. Dzieje się tak poprzez większą wytrzymałość roztoczy oraz budowanie populacji o zwiększonej zdolności składania jaj. Próby przeprowadzone z nowym produktem na roztocza wykazały, że drapieżne roztocza pokonują większą odległość w poszukiwaniu ofiary, a efekty ich działania widoczne są dłużej, dzięki temu, że za osobnikami dorosłymi podążają nimfy. W ten sposób populacja dobroczynka stale rośnie.

Spidex Vital preparat na roztocza Spidex Vital ikonki

Preparat na roztocza stworzony do walki z przędziorkami

Dzięki nowej recepturze i lepszemu odżywieniu, populacja Phytoseiulus persimilis szybko zaczyna walkę w ogniskach szkodników. Spidex Vital obejmuje kilka faz rozwojowych roztoczy, w tym jaja, larwy, nimfy i dorosłe osobniki, co zapewnia długotrwałą i ciągłą aktywność w uprawie. Próby wykazały większą, skumulowaną obecność roztoczy drapieżnych na porażonych liściach.

Dzięki ciągłym działaniom badawczo-rozwojowym i ulepszonemu procesowi produkcyjnemu, wzrosła zarówno jakość, jak i podaż produktu.

Drapieżne roztocza w Spidex Vital startują dynamicznie”- mówi Tim Bossinga, Product Manager w Koppert. „Samice wykazują wystarczająco dużo energii, aby natychmiast po wypuszczeniu złożyć jaja w uprawie. Wcześniej było to możliwe tylko po pewnym okresie żerowania. Dzięki temu w tym samym czasie działania, drapieżne roztocza budują większą populację, co znacznie usprawnia proces kontroli biologicznej i zwiększa jego skuteczność.

Dowód drapieżnictwa

Dobroczynki żerując na szkodnikach zmieniają swój kolor z przeźroczystego na charakterystyczny pomarańczowo-czerwony. Jest to spowodowane zjadaniem bogatych w pigmenty przędziorków. To namacalny dowód na to, że roztocza zwalczają szkodniki.

Dowód drapieżnictwa Spidex Vital Dowód drapieżnictwa Spidex Vital

Krótko o historii Koppert Biological Systems

Wszystko zaczęło się 53 lata temu, kiedy drapieżne roztocza zostały zbadane i wyprodukowane w Koppert Biological Systems przez założyciela firmy, Jana Kopperta. Ostateczny produkt, Spidex, stał się fundamentem tego, co jest obecnie wiodącą międzynarodową siłą w dziedzinie biologicznej ochrony roślin. Produkt ten zyskał wielką popularność i jest sprzedawany w ponad 40 krajach na całym świecie. Nowe, zaawansowane, biologiczne rozwiązanie Spidex Vital jest kolejnym krokiem innowacji i rozwoju.

Spidex Vital old and new bottle Spidex Vital old and new bottle