Aplikacja IPM

Aplikacja IPM

Zoptymalizowane wyszukiwanie dzięki aplikacji Koppert iPM
Zwalczanie szkodników i chorób zawsze stanowiło w rolnictwie poważne wyzwanie. Kluczowe znaczenie ma oczywiście zdrowie roślin, jednak obecnie coraz ważniejsze staje się wytwarzanie żywności w sposób ekologiczny i w zgodzie z coraz bardziej restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi stosowania pestycydów. Wyszukiwanie to ważny aspekt zwalczania szkodników, pozwalający producentom szybko podejmować decyzje i precyzyjnie reagować.

Firma Koppert Biological Systems, Inc. opracowała oprogramowanie Koppert iPM — unikalną aplikację do wyszukiwania, która ułatwia producentom realizowanie szczegółowego programu integrowanej ochrony roślin. Na oprogramowanie Koppert iPM składają się dwa elementy: aplikacja Scout oraz internetowy pulpit nawigacyjny. Aplikacja Scout jest przeznaczona do pracy w terenie, wykorzystuje lokalizację GPS i wyróżnia się intuicyjnym interfejsem użytkownika. Z kolei pulpit nawigacyjny pozwala producentowi identyfikować problemy ze szkodnikami niemal natychmiast po przesłaniu danych z terenu. Dzięki wykorzystaniu szczegółowej wiedzy na temat skuteczności pestycydów i zoptymalizowaniu okresów stosowania środków biologicznych oprogramowanie do wyszukiwania Koppert iPM pozwala ograniczać koszty pestycydów. Czynniki te zwiększają skuteczność środków kontroli, tym samym ograniczając zapotrzebowanie na pestycydy, a poprawiając kondycję upraw i zwiększając plony.

Aby uzyskać więcej informacji i zobaczyć demonstrację, odwiedź stronę www.koppertipm.com.

Aplikacja iPM Scout

Dostępna dla systemów iOS i Android.
Indywidualnie dostosowane szablony wyszukiwania
Wprowadzanie wielu szkodników i chorób naraz
Praca z wieloma sesjami wyszukiwania na wielu polach
Dodawanie uwag i przeglądanie historii próbek

Aplikacja iPM Dashboard

  • Dostępna z dowolnego urządzenia z łącznością internetową
  • Intuicyjny interfejs, w tym również na ekranach dotykowych
  • Zarządzanie szkodnikami w wielu lokalizacjach
  • Dodawanie środków i sprawdzanie skuteczności
  • Łatwiejsza komunikacja poprzez centralny portal