Kategoria: Aktualności
Data publikacji: czerwca 04, 2021

5 czerwca 2021 - Światowy Dzień Ochrony Środowiska

W sobotę, 5 czerwca, Organizacja Narodów Zjednoczonych rozpocznie Dekadę Restytucji Ekosystemów. W tym dniu obchodzony jest również Światowy Dzień Środowiska. To bardzo ważny moment dla świata, ponieważ żywotność i różnorodność ekosystemów są podstawą dobrobytu człowieka, o czym niestety często zapominamy w naszym codziennym życiu. Degradacja cennych zasobów postępuje w alarmującym tempie. Dekada Restytucji Ekosystemów jest możliwością, by pomóc odwrócić bieg wydarzeń i zapewnić przyrodzie zrównoważoną przyszłość.

Rekultywacja pól uprawnych

W wielu miejscach na Ziemi uprawa pól wyczerpuje ich żywotność. Używanie produktów chemicznych oraz nawozów powoduje nie tylko obniżenie jakości gleby, ale także zanieczyszczenie dróg wodnych. Pestycydy, które stosowane są na ogromną skalę szkodzą środowisku oraz żywym organizmom, np. zapylaczom.

Naszym celem jest pomóc ogrodnikom na całym świecie odbudować ekosystemy rolnicze poprzez wykorzystywanie produktów naturalnych do zwiększania produktywności ich upraw. W ostatnich latach zainteresowanie rozwiązaniami biologicznymi bardzo mocno wzrosło, a stosowanie naturalnych nawozów oraz biologicznych metod zwalczania szkodników było wyborem ogrodników w wielu krajach. Rosnąca świadomość przejawia się także poprzez wprowadzanie płodozmianu oraz integrowanie uprawy z hodowlą zwierząt gospodarskich, co sprzyja bioróżnorodności. Zrównoważone praktyki rolnicze pomagają odbudować magazyny węgla organicznego w glebie, a tym samym wspomóc jej naturalną żyzność.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

W 2015 roku ustanowione zostały Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, których misją jest osiągniecie zrównoważonej przyszłości dla wszystkich ludzi i środowiska. 17 celów porusza wiele rozmaitych kwestii, np. ubóstwa, nierówności, czystej wody czy klimatu.

Kontrolowanie szkodników poprzez produkty naturalne, zwiększanie odporności roślin oraz zapylanie za pomocą trzmieli to nasz wkład w ograniczanie stosowania chemikaliów w ogrodnictwie i rolnictwie, co na samym końcu sprzyja odbudowie ekosystemów.

Bardzo ważny cel nr 2

Cel nr 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo

Globalne statystyki pokazują, że ponad miliard ludzi na całym świecie cierpi z powodu głodu. Jest to szczególnie przykra informacja, gdy mamy świadomość, że co roku 30-40% produkcji roślinnej jest utracona przez szkodniki i choroby. Nasze portfolio produktów oferuje szereg rozwiązań do poprawy tej sytuacji. Mikro i makrobiologiczne alternatywy dla chemicznych rozwiązań, nawozów sztucznych i pestycydów są słusznym wyborem w walce o zrównoważone ekosystemy. Nasze produkty działają całościowo, zarówno nad ziemią, jak i wokół systemu korzeniowego. Przyczynia się to do zdrowia roślin, a także ogrodników, pracowników i konsumentów.

Aktywnie propagujemy praktyki zintegrowanego zarządzania uprawami, nie tylko w krajach rozwiniętych, lecz także wśród tych rozwijających się. Dzielimy się naszą wiedzą z organizacjami non-profit, ośrodkami badawczymi i środowiskiem akademickim, aby dotrzeć do zainteresowanych we wszystkich zakątkach świata. Jednym z projektów społecznych jest także Fundacja Koppert, która dostarcza szkolenia i wiedzę dla ogrodników.

Kolejny ważny cel

Cel nr 15, czyli "Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej" to kolejny priorytetowy punkt.

Bezpośrednio i pośrednio odgrywamy rolę w uświadamianiu zagrożeń związanych ze stosowaniem chemikaliów do zwalczania szkodników i chorób oraz nawożenia. Opracowujemy zrównoważone alternatywy, które wspierają bioróżnorodność. W ostatnich latach nasza wiedza na temat mikroorganizmów, biostymulatorów i feromonów zainspirowała rozwiązania, które poprawiły odporność roślin na stres, szkodniki i choroby.

Przeczytaj więcej o naszym wkładzie w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ tutaj.

Możemy zapobiegać, zatrzymywać i odwracać degradację ekosystemów, ale nikt z nas nie może tego osiągnąć samodzielnie. Odniesiemy sukces tylko wtedy, gdy będziemy działać razem. Dołącz do nas!