Monitoring

Właściwie opracowany program monitorowania upraw jest kluczowym czynnikiem powodzenia zintegrowanej ochrony roślin. Osoba odpowiedzialna za monitoring powinna spełniać następujące warunki:

 1. Regularnie monitorować uprawy.
 2. Udzielać porad odnośnie do zwalczania szkodników i chorób na podstawie swoich spostrzeżeń oraz wiedzy w zakresie chorób, szkodników, pestycydów, organizmów pożytecznych oraz innych metod wykorzystywanych w zintegrowanej ochronie roślin.
 3. Znać poszczególne choroby i szkodniki, ich biologię i zachowanie w różnych warunkach.
 4. Posiadać wiedzę na temat organizmów pożytecznych, ich biologii i skuteczności w różnych warunkach.
 5. Kontrolować jakość organizmów pożytecznych.
 6. Posiadać wiedzę na temat pestycydów, zawartych w nich substancji czynnych, ich oddziaływania na organizmy pożyteczne, skuteczności działania w różnych warunkach, możliwości stosowania łącznego i zastępowania jednych środków chemicznych innymi, a także reakcji roślin na poszczególne środki.
 7. Znać agrotechniczne metody ograniczające występowanie chorób i szkodników oraz sposoby utrzymania właściwej higieny w gospodarstwie celem eliminacji ognisk zakażenia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób i szkodników, a także mechaniczne metody ochrony roślin, stosowane techniki i niezbędny sprzęt.
 8. Sprawdzać skuteczność zastosowanych środków kontrolnych.
 9. Prowadzić monitoring w kilku gospodarstwach, nieustannie zdobywając doświadczenie.
 10. Utrzymywać kontakt ze stacjami badawczymi, instytutami i producentami organizmów pożytecznych, pestycydów i sprzętu ogrodniczego.
 11. Na bieżąco śledzić nowe tendencje i przepisy prawne w zakresie ochrony roślin.