Kontrola występowania szkodników

Decydując się na odejście od tradycyjnego terminarza oprysków chemicznych na rzecz zintegrowanych metod ochrony roślin, najlepiej rozpocząć od kontrolowania pojawiania się szkodników. Jest to metoda pozwalająca podejmować właściwe decyzje dotyczące ochrony upraw.

Próg ekonomicznej szkodliwości
Kontrolowanie występowania szkodników w uprawie pozwala określić najwłaściwszy moment rozpoczęcia działań zapobiegających rozwojowi choroby lub szkodników. Oprysk przeprowadzić należy w momencie, gdy osiągnięty zostanie tzw. próg ekonomicznej szkodliwości. Jest to moment, w którym straty plonu spowodowane przez szkodniki lub choroby (w przypadku braku ingerencji) przewyższą całkowite koszty zwalczania. Dzięki kontroli występowania agrofagów można znacznie obniżyć koszty chemicznych środków ochrony roślin.

Wiedza i doświadczenie
Dzięki kontroli występowania szkodników producenci mogą zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

  • rozpoznawanie chorób i szkodników
  • okreslanie progu ekonomicznej szkodliwosci danego szkodnika lub choroby
  • techniki monitorowania i pobierania próbek
  • dzialanie pestycydów
  • wplyw czynników klimatycznych na uprawy
  • czynniki sezonowe.

Ponadto producenci mogą zdobyć wiedzę w zakresie mechanicznych metod zwalczania szkodników, higieny upraw i zabiegów agrotechnicznych.

agrotechniczne metody ochrony roślin