Higiena upraw

Utrzymanie właściwej higieny w gospodarstwie ogrodniczym polega na eliminowaniu ognisk i wektorów chorób i szkodników oraz zapobieganiu ich występowaniu w uprawie. Dzięki temu przypadki wystąpienia szkodników są rzadsze, a w konsekwencji zapotrzebowanie na pestycydy mniejsze. Przestrzeganie zasad higieny upraw zwiększa także szanse prowadzenia skutecznej ochrony roślin za pomocą metod biologicznych.

  1. Podstawę stanowi zdrowy materiał roślinny - wolny od chorób i szkodników.
  2. Należy szybko i starannie usuwać opadłe liście. Odrzucony materiał roślinny, odpady i inne źródła zarażenia muszą zostać szybko usunięte.
  3. Podczas całego cyklu uprawy należy regularnie kontrolować rośliny na obecność chorób i szkodników. Porażone rośliny lub ich części należy włożyć do plastikowego worka i usunąć, by zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób i szkodników.
  4. We właściwym czasie należy usunąć chwasty. Są one często gospodarzami chorób i szkodników, które mogą przenosić się ze starej uprawy na nową.
  5. Unikać uszkadzania roślin. Przez uszkodzone miejsca łatwo mogą wnikać patogeny.
  6. Prace w uprawie należy zorganizować w taki sposób, by rozpoczynać zabiegi od upraw zdrowych, przechodząc następnie do roślin wykazujących objawy zarażenia.
  7. Należy zapobiegać przenoszeniu patogenów przez ludzi, na maszynach lub narzędziach. Konieczne jest także zapewnienie czystej odzieży ochronnej gościom (np. przedstawicielom handlowym) oraz ograniczenie ich dostępu do upraw. Odtłuszczone mleko powoduje unieszkodliwienie wirusów znajdujących się na narzędziach i rękach.
  8. Należy zapobiegać przenoszeniu szkodników i zarazków z wodą. Stosowana do nawadniania woda z kanałów lub zbiorników zamkniętych może zawierać szkodliwe mikroorganizmy i powinna być odkażona.
  9. Konieczne jest usuwanie miejsc, które mogą stanowić kryjówkę szkodników i zapobieganie ich powstawaniu. Na przykład ślimaki często chowają się w pobliżu roślin. Należy także uczulić pracowników, by zwracali uwagę na takie miejsca.
  10. Nową uprawę należy zakładać w czystym miejscu. Podłoże nie może zawierać żadnych patogenów ani szkodników glebowych. Zaleca się stosowanie płodozmianu i dezynfekowanie podłoża parą.

mechaniczne metody ochrony roślin