Skuteczna zintegrowana ochrona roślin - wskazówki

Zintegrowana ochrona roślin to strategia zwalczania szkodników i chorób w taki sposób, by jak najmniej szkodzić zarówno ludziom, jak i środowisku naturalnemu oraz organizmom pożytecznym.

Podstawę zintegrowanej ochrony roślin stanowi zapobieganie wystąpieniu chorób i szkodników. Techniki i strategie stosowane w ramach zintegrowanej ochrony roślin to m.in. monitoring, właściwa higiena upraw, mechaniczne i agrotechniczne metody ochrony roślin oraz wykorzystywanie pożytecznych owadów i roztoczy. Środki chemiczne stosowane są w ostateczności.

Jeżeli mają Państwo pytania po przeczytaniu niniejszej broszury lub chcą Państwo zasięgnąć porady odnośnie do wprowadzenia metod zintegrowanej ochrony roślin w Państwa firmie, prosimy o kontakt.

Powyższe wskazówki dotyczą głównie warunków uprawy. Oprócz tego należy zwrócić uwagę także na inne, ważne dla producentów żywności aspekty. Przestrzeganie tych zaleceń pozwoli producentom zyskać uprzywilejowaną pozycję na rynku. W tym kontekście warto także wspomnieć o normach GLOBALGAP.