Lista kontrolna zapylania - pomidor

Trzmiele idealnie nadają się do zapylania pomidora. Lista Kontrolna Zapylania firmy Koppert zawiera informacje o tym, jak zapewnić największą skuteczność zapylania. Wersję plakatową Listy Kontrolnej Zapylania można pobrać tutaj.
Na tej stronie szczegółowo objaśniono wszystkie ilustracje. Odpowiedzi na inne pytania można znaleźć, przeglądając tę witrynę lub uzyskać, kontaktując się z doradcą (z firmy Koppert).


Wykonując zapylanie, trzmiel chwyta żuwaczkami kwiat i wprowadza go w wibrację. Jest to tzw. zapylanie wibracyjne (buzz-pollination). Odciski żuwaczek trzmiela na kwiecie (ślady żuwaczek) w ciągu 1 do 4 godzin nabierają brunatnego koloru, umożliwiając kontrolowanie pracy trzmieli. Jednorazowe odwiedzenie kwiatu powoduje przeniesienie pyłku w ilości wystarczającej do zapylenia. Po zapyleniu kwiatu następuje zawiązanie owocu.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kwiat musi zostać zapylony zanim się zamknie. W zależności od warunków kwiaty pozostają otwarte przez 1 do 3 dni. W celu skontrolowania zapylania należy zebrać około 20 zamkniętych kwiatów. Na wszystkich zamkniętych kwiatach powinny być widoczne ślady żuwaczek trzmieli. Zamknięte kwiaty dają dokładny obraz skuteczności zapylania.
Na kwiatach, które pozostają otwarte dłużej niż 1 dzień znajduje się od 1 do 5 śladów żuwaczek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pracę trzmieli należy kontrolować co najmniej raz na dwa dni.
Gdy liczba śladów żuwaczek na zmniejszy się do 1 lub 2 na kwiecie, należy wprowadzić do uprawy nowy ul z trzmielami.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pyłek kwiatowy najłatwiej uwalnia się przy wilgotności względnej powietrza (RH) na poziomie od 50% do 80% . Gdy wartość RH przekracza 80%-85%, pyłek nie uwalnia się i trzmiele przestają oblatywać rośliny.
Gdy wilgotność względna powietrza (RH) jest niższa od 50%, zmniejsza się zdolność kiełkowania pyłku, co może spowodować problemy z zawiązywaniem owoców. Trzmiele będą nadal zbierać pyłek i pozostawiać ślady żuwaczek na kwiatach, lecz rośliny nie zaowocują.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trzmiele są aktywne w temperaturach od 8°C do 32°C. Optymalnie pracują przy temperaturach od 8°C do 28°C. Przy temperaturach od 28°C do 32°C powoli zmniejsza się ich aktywność. Gdy temperatura jeszcze bardziej wzrośnie, trzmiele przestaną latać i będą chłodzić swoją kolonię, dopóki temperatura nie spadnie poniżej 32°C.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podstawą zapewnienia skutecznego zapylenia są zdrowe rośliny posiadające dostateczną ilość witalnych kwiatów. Pogorszenie zdrowia roślin i zmniejszenie liczby witalnych kwiatów może nastąpić z wielu różnych przyczyn. Potencjalnymi zagrożeniami są niedobór wody, niewyważone odżywianie, zaatakowanie przez wirusy, choroby roślin, szkodniki niedostateczny lub skrajnie silny wzrost, ekstremalne warunki klimatyczne oraz wpływ środków chemicznych na rośliny lub kwiaty.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trzmiele utrzymują temperaturę w ulu na stałym poziomie. Narażenie ula na długotrwałe działanie wysokich temperatur może spowodować uszkodzenie kolonii. Dlatego też ule powinny być umieszczane w najchłodniejszych miejscach, a w każdym razie w cieniu, szczególnie na czas najcieplejszej części dnia. W ciemnym okresie zimowym należy zapewnić dostęp światła słonecznego do uli. Nie powinny one znajdować się w cieniu rzucanym przez rośliny, skrzynki lub osłony. W przypadku skrajnie wysokich temperatur należy zastosować dodatkowe środki, takie jak aktywne chłodzenie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ul należy umieścić tak, by był dobrze widoczny dla trzmieli i dla ludzi.

Ul powinien być ustawiony poziomo.

Należy zapewnić ochronę ula przed skroploną parą wodną i wodą deszczową.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nie wszystkie środki chemiczne można stosować w połączeniu z wprowadzaniem do uprawy trzmieli. Proszę zasięgnąć informacji zamieszczonych w wykazie działań ubocznych środków ochrony roślin, dostępnym w wersji papierowej i w Internecie, bądź zwrócić się do o informacje do doradcy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najlepiej jest nie umieszczać obok siebie więcej niż 3 uli. Otwory wylotowe uli powinny być skierowane w różne strony, lecz nie w stronę uprawy.