Lista kontrolna - Natufly


W przypadku przechowywania Natufly w temperaturze od 3˚C do 6˚C rozwój poczwarek jest praktycznie zatrzymany. Przy wyższych temperaturach po upływie pewnego okresu, zależnego od temperatury, następuje wylęganie się dorosłych much.

Produkt Natufly jest dostarczany w postaci poczwarek w wentylowanych workach, zapakowanych w pudełka. Nie powinno się pozostawiać poczwarek w zamkniętym opakowaniu, szczególnie przy temperaturach powyżej 20˚C. Należy otworzyć pudełko i zapewnić dostateczną wentylację, umożliwiając przepływ powietrza wokół worka (worków). Worków nie wolno układać jeden na drugim. Należy też zadbać o to, by warstwa poczwarek w worku nie była grubsza niż 3 cm.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Standardowo stosowana dawka wynosi 10 ml poczwarek na metr kwadratowy. Ilość tę należy dostosować odpowiednio do liczby kwiatów na metr kwadratowy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Poczwarki należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wilgoci, np. w postaci deszczu lub skroplin. Do rozrzucania można używać kubków do kawy z pokrywką lub woreczków. Nie należy rozrzucać poczwarek „luzem”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Doświadczenia praktyczne sugerują, że efekty uboczne stosowania środków chemicznych na Natufly są zazwyczaj takie same jak efekty uboczne dla trzmieli. Z tego względu w celu uzyskania informacji o skutkach ubocznych dla Natufly należy w bazie danych efektów ubocznych wybrać informacje dla trzmieli (Bombus spp.).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Produktu Natufly nie należy bez przygotowania wprowadzać do uprawy przy temperaturze poniżej 15˚C. Wylęganie się much jest wówczas nieprzewidywalne i może trwać dłużej niż 1 tydzień.

W przypadku wprowadzania do uprawy przy temperaturze poniżej 15˚C, należy najpierw pozwolić Natufly dojrzeć w ciepłym otoczeniu. Wprowadzenie Natufly do uprawy powinno nastąpić po pojawieniu się pierwszych dorosłych much.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Otwór wylotowy dla much powinien być chroniony przed wodą.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Otwór wylotowy dla much należy zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami. W przypadku temperatur powyżej 20˚C zalecane jest używanie worków/kubków w kolorze białym lub w innych jasnych kolorach.