Phytophthora capsici

Zgnilizna papryki

Informacje ogólne

Phytophthora capsici to zaliczający się do lęgniowców patogen roślinny, który powoduje plamistość i rdzę liści, zgniliznę owoców papryki i innych ważnych upraw komercyjnych.

Cykl rozwojowy i wygląd zgnilizny papryki

Gatunki Phytophthora są bardzo wyniszczającymi organizmami zaliczającymi się do lęgniowców, a zatem ściśle rzecz biorąc nie są grzybami. Rozwijają się w temperaturze gleby od 15 do 23°C i przy wyższej zawartości wody niż optymalna dla wzrostu roślin.

Phytophthora zimuje w korzeniach, zakażonych bulwach i cebulkach lub w glebie w różnych stadiach: jako oospory (płciowe spory zimujące), zarodnie (specjalne struktury, które mogą bezpośrednio kiełkować lub wytwarzać zoospory), chlamidospory (grubościenne komórki grzybni, które są odporne na wysychanie) lub grzybnie. Zoospory powstają z zimujących struktur, które zakażają żywiciela. Zoospory to zarodniki mające wici, które umożliwiają im poruszanie się w wodzie. Infekcja zwykle przebiega od korzenia do podstawy łodygi, ale może również dojść do bezpośredniego zakażenia podstawy łodygi. Wysięki z końcówek rosnących korzeni wspomagają kiełkowanie i przyciągają zoospory. Patogen rozwija się w łodydze i na powierzchni rośliny; powstają nowe sporangiofory (struktury zawierające zarodnie) z zarodniami, które wystają przez aparaty szparkowe. Infekcja wtórna jest wywoływana na skutek kiełkowania zarodni lub przez zoospory wytwarzane w zarodni. Do kiełkowania na nadziemnych częściach roślin wymagana jest wilgotność liści.

Patogeny są roznoszone przez wiatr, a wraz z deszczem są zawracane do gleby z zainfekowanych roślin. Rozprzestrzenianie w glebie następuje poprzez wodę, ponieważ zoospory mogą łatwo poruszać się w wodzie. To wyjaśnia, dlaczego choroba rozprzestrzenia się szybciej, gdy zawartość wody w glebie lub podłożu przekracza poziom normalny lub poziom optymalny dla wzrostu roślin.

Objawy uszkodzeń

Gatunek Phytophthora powoduje zgniliznę korzeni, obumieranie sadzonek oraz zgniliznę łodyg, cebulek, bulw, liści i owoców. Kilka gatunków Phytophthora powoduje gnicie korzeni i korony roślin doniczkowych. Małe korzenie obumierają, a brunatno-czarne zmiany pojawiają się na większych korzeniach. Rośliny więdną, a liście korony opadają.

Zwalczanie zgnilizny papryki

Firma Koppert oferuje różne rozwiązania w zakresie zwalczania zgnilizny papryki.

Zapobieganie zgniliźnie papryki

  • Stosuj odpowiednie środki higieny, np. poprzez czyszczenie maszyn i narzędzi, niszczenie odpadów, usuwanie pozostałości korzeni i zainfekowanych liści
  • Wybierz mniej podatne lub odporne odmiany, jeżeli są dostępne
  • Zapobiegaj nadmiernemu nawodnieniu i zachowaj ostrożność podczas nawadniania odgórnego, ponieważ zarówno wysoka zawartość wody w glebie, jak i mokre liście sprzyjają rozwojowi choroby. Zapewnij roślinie odpowiednie warunki do szybkiego wysychania i gojenia ran, umożliwiając cyrkulację powietrza
  • Dezynfekuj roztwory do nawożenia

Zapobiegaj chorobom roślin poprzez zapewnienie optymalnych warunków uprawy.

Skontaktuj się z ekspertem

Koppert Biological Systems

Thanks for your request!

Something went wrong, please try again

Skontaktuj się z naszym ekspertami.
Nasze produkty i rozwiązania tworzymy specjalnie dla profesjonalnych producentów.

Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.
Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.

Zasubskrybuj nasz biuletyn

Otrzymuj najnowsze informacje dotyczące swoich upraw prosto do skrzynki pocztowej

Ta strona jest chroniona zabezpieczeniem reCAPTCHA oraz Polityką prywatnościWarunki korzystania z usług Google.
Przewiń na początek