Mycosphaerella cucumis (Didymella bryoniae)

Czarna zgnilizna zawiązków i pędów

Informacje ogólne

Grzyby Mycosphaerella cucumis (Didymella bryoniae) są grzybowym patogenem roślinnym, który wywołuje czarną zgniliznę zawiązków i pędów.

Cykl życia i wygląd czarnej zgnilizny zawiązków i pędów

Grzyby Mycosphaerella cucumis mogą przetrwać w resztkach pouprawowych; wytwarzają jednocześnie zarodniki płciowe (askospory) i bezpłciowe (konidia). Zarodniki kiełkują, gdy na roślinie znajduje się woda, przy wysokiej wilgotności względnej i na ranach. Liście mogą zostać zakażone bezpośrednio, przez rany, wypotniki (koniec użyłkowania liści) lub podstawy włosków. Łodygi są infekowane przez rany i przez zainfekowane liście poprzez ogonki. Do zakażenia owoców dochodzi przez kwiaty. Nowo wytworzone askospory rozpraszają się w powietrzu, a konidiospory są przenoszone w kroplach wody, na narzędziach i rękach pracowników. Askospory są głównym źródłem rozprzestrzeniania się choroby w górę upraw, a konidia — w dół.

Zapobieganie czarnej zgniliźnie zawiązków i pędów