Alternaria radicina

Czarna zgnilizna marchwi

Informacje ogólne

Jedynym znanym stadium wszystkich gatunków grzybów Alternaria jest stadium rozmnażania bezpłciowego. Konidia i grzybnia zimują w glebie i resztkach pouprawowych i wywołują infekcję liści. Okres przetrwania może wynosić kilka lat, a w przypadku czarnej zgnilizny marchwi (Alternaria radicina) do 8 lat.

Cykl rozwojowy i wygląd czarnej zgnilizny marchwi

Czarna zgnilizna marchwi (Alternaria radicina) jest przenoszoną przez nasiona chorobą marchwi. Nasiona są głównym źródłem pierwotnej infekcji, która może prowadzić do obumierania sadzonek. Pierwotna infekcja liści w tym typie choroby marchwi może rozprzestrzenić się na kwiaty (co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku upraw nasiennych) i na nać. Uszkodzenia powodowane przez czarną zgniliznę marchwi (Alternaria radicina) mogą sporadycznie występować na marchwi podczas zbiorów, ale zwykle pojawiają się podczas przechowywania po zbiorze.

Zarodnikowanie grzybów Alternaria zachodzi w temperaturze od 2–4°C do 28–30°C (optymalna temperatura mieści się w zakresie od 15 do 28°C) i przy wilgotności względnej (RH) ponad 90% lub gdy liście są mokre. Pomiędzy gatunkami występują nieznaczne różnice w optymalnej temperaturze, ale ogólnie ryzyko infekcji grzybami Alternaria jest większe w dość ciepłych i wilgotnych warunkach. Do infekcji może dojść w ciągu kilku godzin, zmiany mogą się pojawić od dwóch do trzech dni później, a zarodnikowanie może nastąpić w ciągu pięciu dni. Do infekcji dochodzi zarówno w sposób bezpośredni, jak i przez rany i aparaty szparkowe. Zarodniki są roznoszone przez wiatr, a w przypadku niektórych gatunków — przez krople deszczu.

Zapobieganie czarnej zgniliźnie marchwi