Phomopsis sclerotioides

Czarna zgnilizna korzeni dyniowatych

Informacje ogólne

Gatunek Phomopsis sclerotioides jest patogenem roślinnym atakującym dyniowate i powodującym czarną zgniliznę korzeni dyniowatych.

Cykl rozwojowy i wygląd czarnej zgnilizny korzeni dyniowatych

Phomopsis sclerotioides może przetrwać w glebie i jest silnym konkurentem saprofitycznym, co oznacza, że może szybko kolonizować „czyste” lub wysterylizowane gleby i podłoża. Grzyb ten gromadzi się w skupiskach, a zatem dezynfekcja musi zostać przeprowadzona dokładnie i równomiernie. Gatunek Phomopsis sclerotioides tworzy sklerocja, które mogą przetrwać niekorzystne warunki przez lata w glebie, ale niewiele więcej wiadomo na temat cyklu życia tego gatunku. Grzyby są przenoszone przez cząsteczki wody, powietrza i gleby.

Zapobieganie czarnej zgniliźnie korzeni dyniowatych