Rhizobium rhizogenes, Rhizobium radiobacter

Choroba szalonych korzeni

Informacje ogólne

Bakterie Rhizobium to bakterie glebowe, które wiążą azot po zainfekowaniu brodawek korzeniowych roślin strączkowych. Dodatkowo, patogenne gatunki Agrobacterium zostały ostatnio zaliczone do rodzaju Rhizobium. Te bakterie patogenne były wcześniej znane jako Agrobacterium tumefaciens lub Agrobacterium radiobacter, Agrobacterium vitis, Agrobacterium rhizogenes oraz Agrobacterium rubi, a obecnie zmieniono pierwszą część nazwy na Rhizobium.

Gatunek Rhizobium rhizogenes lub Rhizobium radiobacter powoduje chorobę szalonych korzeni, owłosionych korzeni i grubych korzeni.

Cykl rozwojowy i wygląd choroby szalonych korzeni

Pierwotne źródło zakażenia bakteriami Rhizobium rhizogenes nie zostało jeszcze ustalone. Zakłada się, że bakterie przeżywają w glebie, ale możliwe jest, że infekcja pierwotna pochodzi z materiału rozmnożeniowego. Infekcja odbywa się również poprzez rany. Po infekcji powstają galasy, które pękają, uwalniając wiele bakterii. Są one roznoszone przez deszcz i wiatr oraz przez ludzi i narzędzia. Do tej pory nie wyizolowano żadnej bakterii z roślin dotkniętych chorobą szalonych korzeni. Choroba ta jest prawdopodobnie spowodowana zmianą układu hormonalnego rośliny wynikającą z zakażenia bakterią Rhizobium. Bakteria Rhizobium rhizogenes umieszcza plazmid Ri w tkance roślinnej i powoduje genetyczną zmianę w roślinie.

Zapobieganie chorobie szalonych korzeni